Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Trnava
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  37768/T-Zbl

Business name: 
DEJA SLOVAKIA, s. r. o.
 
Registered seat: 
K Lodenici 7396/2
Piešťany 921 01
 
Identification number (IČO): 
47 484 811
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
10/30/2013
 
Date of deletion: 
12/15/2016
 
Collection of documents: 
Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2016 - 11/2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/30/2017)
Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2016 - 11/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/30/2017)
Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2016 - 11/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/22/2017)
Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2016 - 11/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/22/2017)
Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2016 - 11/2016 - Účtovná závierka - časť 1.xls
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/22/2017)
Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2016 - 11/2016 - Účtovná závierka - časť 1.xls
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/22/2017)
Notárska zápisnica N 842/2016, NZ 49756/2016, NCRls 50757/2016 - zmluva o zlúčení
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 12/02/2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti DEJA SLOVAKIA, s.r.o.
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/02/2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti TECHNIK Slovakia, s.r.o.
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/02/2016)
Zápisnica z MVZ z 28.06.2016
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/03/2016)
Zmluva o prevode obchodného podielu z Ing. Ľuboš Hačko na Tomáš Kizek
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/03/2016)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 08/03/2016)
Podpisový vzor konateľa Tomáš Kizek
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/03/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/26/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/26/2016)
úplné znenie.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 04/01/2015)
notárska zápisnica.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/01/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/25/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/25/2015)
zápisnica z VZ.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/18/2015)
úplné znenie.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 03/18/2015)
Zápisnica zo zasadnutia VZ.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/16/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/16/2015)
Živnostenský list.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 02/16/2015)
Vyhlásenie o prevzatí záväzku na nový vklad
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 01/21/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 13.1.2015
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/21/2015)
Zápisnica z VZ z 13.1.2015
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/21/2015)
Účtovná závierka za obdobie 01.10.2013 - 31.12.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/10/2014)
Účtovná závierka za obdobie 01.10.2013 - 31.12.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/10/2014)
Účtovná závierka za obdobie 01.10.2013 - 31.12.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/10/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka
Type of document: Other document
  (Delivered: 04/29/2014)
Účtovná závierka k 31.12.2013
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/29/2014)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 12/17/2013)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 10/28/2013)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 10/28/2013)
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 10/28/2013)
Podpisový vzor konateľa.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/28/2013)
Date of updating data in databases:  12/05/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person