Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the City Court Bratislava III
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  113656/B-Zbl

Business name: 
Pracovné služby, s.r.o.
 
Registered seat: 
Karpatské námestie 10A
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
 
Identification number (IČO): 
47 533 749
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
11/20/2013
 
Collection of documents: 
Spoločenská zmluva obocd.spol. Pracovné služby , s.r.o., zo dňa 21.08.2017
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 10/19/2017)
Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia spoločnosti DH-Personal, s.r.o., zo dňa 21.08.2017
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/19/2017)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 21.08.2017
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/19/2017)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 21.08.2017
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/19/2017)
Vyhlásenie spoločníka o prevzatí záväzku na nový vklad zo dňa 21.08.2017
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/19/2017)
Vyhlásenie spoločníka o prevzatí záväzku na nový vklad zo dňa 21.08.2017
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/19/2017)
Vyhlásenie spoločníka oprevzatí záväzku na nový vklad zo dňa 21.08.2017
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/19/2017)
Vyhlásenie spoločníka o prevzatí záväzku na nový vklad zo dňa 21.08.2017
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/19/2017)
Vyhlásenie spoločníka o prevzatí záväzku na nový vklad zo dňa 21.08.2017
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/19/2017)
Vyhlásenie soločníka o prevzatí záväzku na nováý vklad zo dňa 21.08.2017
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/19/2017)
Vyhlásenie spoločníka o prevzatí záväyku na nový vklad zo dňa21.08.2017
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/19/2017)
Vyhlásenie spoločníka o prevzatá záväzku na nový vklad zo dňa 21.08.2017
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/19/2017)
Vyhlásenie spoločníka o prevzatí záväzku na nový vklad zo dňa 21.08.2017
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/19/2017)
Vyhlásenie spoločníka o prevzatí záväzku na nový vklad zo dňa 21.08.2017
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/19/2017)
Vyhlásenie spoločníka o prevzatí záväzku na nový vklad zo dňa 21.08.2017
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/19/2017)
Vyhlásenie konateľa spoločnosti o splatení vkladu zo dňa 16.10.2017
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 10/19/2017)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve z 8.8.2016
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/24/2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 8.8.2016
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/24/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/31/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/29/2016)
Dodatok č. 1/2016 k spoločenskej zmluve
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/01/2016)
Zápisnica z VZ z 27.6.2016
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/01/2016)
Zmluva o prevode obchodného podielu z PhDr. Stanislav Konta na Jaroslav Bodis
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/01/2016)
Zmluva o prevode obchodného podielu z PhDr. Stanislav Konta na Diana Hlivová
Type of document: Other document
  (Delivered: 03/17/2016)
Dodatok č. 1/2016 k spoločenskej zmluve
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/17/2016)
Zápisnica z VZ z 18.1.2016
Type of document: Other document
  (Delivered: 02/23/2016)
Zmluva o prevode obchodného podielu z PhDr. Stanislav Konta na Tamás Deák
Type of document: Other document
  (Delivered: 02/23/2016)
Zápisnica z VZ z 18.2.2016
Type of document: Other document
  (Delivered: 02/23/2016)
Zápisnica z VZ z 19.10.2015
Type of document: Other document
  (Delivered: 10/20/2015)
Podpisový vzor konateľa PhDr. Stanislav Konta
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/20/2015)
Dodatok č. 1/2015 k spoločenskej zmluve
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/20/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/20/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/14/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/14/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/13/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/13/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/06/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/05/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/05/2015)
Dodatok č. 1/2014 k spoločenskej zmluve
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/12/2014)
Podpisový vzor konateľa Tamás Deák
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/12/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/12/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.doc
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/22/2014)
Úplné znenie Zakladateľskej listiny spoločnosti.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 11/28/2013)
Zápis rozhodnutia jediného spoločníka spoločnosti.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/28/2013)
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 11/13/2013)
Podpisový vzor.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/13/2013)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 11/13/2013)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 11/13/2013)
Date of updating data in databases:  06/13/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person