Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the City Court Bratislava III
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  115384/B-Zbl

Documents are deposited in the file of the new legal form of this company

Business name: 
INNOWISE a.s.
 
Registered seat: 
Tomášikova 16550/3A
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
 
Identification number (IČO): 
48 220 582
 
Legal form: 
Joint-stock company
 
Date of entry: 
07/21/2015
 
Collection of documents: 
Spoločenská zmluva resp. zakladateľská zmluva (listina) v znení schválenom rozhodnutím o zmene právnej formy.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 10/09/2017)
Rozhodnutie o zmene právnej formy.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/09/2017)
Stanovy v znení schválenom rozhodnutím o zmene právnej formy.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 10/09/2017)
Podpisový vzor.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/09/2017)
Znalecký posudok, ak obchodná spoločnosť mení právnu formu na obchodnú spoločnosť, na ktorých vznik sa vyžaduje vloženie vkladov spoločníkov do obchodnej spoločnosti, ktorým sa preukazuje, že hodnota vlastného imania obchodnej spoločnosti ku dňu spracovan
Type of document: Expert statement
  (Delivered: 10/09/2017)
Príloha k ZP.zep
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/09/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/02/2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 10/12/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/31/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/31/2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/06/2015)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 22.6.2015
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 07/16/2015)
Vyhlásenie správcu vkladu z 9.7.2015
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 07/16/2015)
Zakladateľská listina z 18.6.2015
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 07/16/2015)
Date of updating data in databases:  06/13/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person