Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the City Court Košice
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  40635/V-Zbl

Business name: 
GH Medical s.r.o.
 
Registered seat: 
Čapajevova 171/8
Košice - mestská časť Západ 040 11
 
Identification number (IČO): 
50 676 474
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
01/25/2017
 
Collection of documents: 
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/04/2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/04/2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/24/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/24/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/24/2021)
Zápisnica z MVZ.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/18/2021)
Rozhodnutie KSK .asice
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 05/06/2020)
Zápisnica MVZ.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/06/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/05/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/05/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/05/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/10/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/10/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/10/2019)
listina o ustanovení do funkcie a podpisový vzor konateľa.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/13/2018)
pisomné čestné vyhlásenie o prevzatí záväzku na nový vklad.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/13/2018)
vyhlasenie konatela spolocnosti o splateni noveho vkladu.zep
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 12/13/2018)
zapisnica z rokovania VZ.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/13/2018)
spoločenské zmluva.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/13/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/14/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/14/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/13/2018)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 01/24/2017)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 01/24/2017)
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 01/24/2017)
Podpisový vzor konateľa 1.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/24/2017)
Podpisový vzor konateľa 2.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/24/2017)
Date of updating data in databases:  07/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person