Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Prešov
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  34104/P-Zbl

This list of documents of the company was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Cashlie Catering, s. r. o.
 
Registered seat: 
Sedmokrásková 6
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
 
Identification number (IČO): 
50 721 437
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
02/18/2017
 
Collection of documents: 
podpisový vzor
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/03/2023)
Rozhodnutie jediného spoločníka
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/03/2023)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/13/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/13/2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/12/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/12/2020)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/03/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/03/2019)
3 Spoločenská zmluva.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 03/06/2019)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 03/06/2019)
5 Vyhlásenie a podpisový vzor.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/06/2019)
6 Vzdanie sa funkcie konateľa.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/06/2019)
7 Zápisnica z konania mimoriadneho valného zhromaždenia.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/06/2019)
9 Listina prítomných na valnom zhromaždení.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/06/2019)
11 Osvedcenie_o_ZO-remeselne_zivnosti.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 03/06/2019)
12 Osvedcenie_o_ZO-volne_zivnosti.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 03/06/2019)
Schválená účtovná závierka za obdobie 02/2017 - 12/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/04/2018)
Schválená účtovná závierka za obdobie 02/2017 - 12/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/04/2018)
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 02/08/2017)
dodatok k zakladateľskej listine.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/08/2017)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 02/08/2017)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 02/08/2017)
osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 8.2.2017.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 02/08/2017)
vzorový podpis konateľa.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/08/2017)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 02/08/2017)
Date of updating data in databases:  11/29/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person