Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the City Court Bratislava III
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  117459/B-Zbl

Business name: 
Coloplast Slovakia s.r.o.
 
Registered seat: 
Galvaniho 15/C
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
 
Identification number (IČO): 
50 749 358
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
02/17/2017
 
Collection of documents: 
Účtovná závierka za obdobie 10/2022 - 09/2023 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/22/2023)
Účtovná závierka za obdobie 10/2022 - 09/2023 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/22/2023)
230123_Coloplast Slovakia_Resolution of the sole shareholder_ChengeOfSeat_signed.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/17/2023)
230124_Coloplast_Resolution_Change of Supervisory Board_dual.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/17/2023)
240316_Coloplast Slovakia_Memorandum of Association_executed_dated_dual.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/17/2023)
Účtovná závierka za obdobie 10/2021 - 09/2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/01/2023)
221005_Resolution of the sole shareholder_Coloplast Slovakia sro_dual (1).asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/03/2023)
Účtovná závierka za obdobie 10/2021 - 09/2022 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/21/2022)
Účtovná závierka za obdobie 10/2021 - 09/2022 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/21/2022)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.10.2022.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/20/2022)
Súhlas s ustanovením do funkcie a podpisový vzor pani Šatková.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/20/2022)
Účtovná závierka za obdobie 01/2021 - 09/2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/29/2022)
Účtovná závierka za obdobie 01/2021 - 09/2021 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/27/2022)
Účtovná závierka za obdobie 01/2021 - 09/2021 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/27/2022)
Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 26.07.2021.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 07/26/2021)
Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 13.4.2021.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 04/13/2021)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.2.2021.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/13/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/03/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/03/2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/22/2020)
Účtovná závierka za obdobie 02/2017 - 12/2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/22/2020)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/22/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/28/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/28/2020)
Plnomocenstvo od Navrhovateľa pre Kinstellar, s. r. o..asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/13/2019)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.4.2019.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/23/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/05/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/05/2019)
Účtovná závierka za obdobie 02/2017 - 12/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 01/05/2019)
Účtovná závierka za obdobie 02/2017 - 12/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 01/05/2019)
Súhlas s ustanovením do fukcie a podpisový vzor konateľa.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/18/2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/29/2018)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 01/29/2018)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 8.3.2017.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 03/16/2017)
Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti Coloplast Manufacturing Slovakia s.r.o. zo dňa 15.3.2017 .zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 03/16/2017)
Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene predmetu činnosti Spoločnosti zo dňa 6.3.2017 .zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/16/2017)
Rozhodnutie jedin_ho spolo_n_ka o zmene predmetu _innosti zo d_a 6.3.2017.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/14/2017)
Osved_enie o _ivnostenskom opr_vnen_ zo d_a 6.3.2017.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 03/14/2017)
Vyhlásenie správcu vkladu.zep
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 02/20/2017)
Výpis z obchodného registra COLOPLAST A/S.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 02/20/2017)
Zakladateľská listina spoločnosti Coloplast Manufacturing Slovakia s.r.o..zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 02/20/2017)
Súhlas s ustanovením do funkcie a podpisový vzor pán Rasmussen.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/20/2017)
Podpisový vzor konateľa.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/15/2017)
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 02/15/2017)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 02/15/2017)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 02/15/2017)
Date of updating data in databases:  06/13/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person