Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Žilina
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  67377/L-Zbl

This list of documents of the company was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Michalec - Invest SK s.r.o.
 
Registered seat: 
Hviezdoslavovo nám. 7
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
 
Identification number (IČO): 
50 729 209
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
03/14/2017
 
Collection of documents: 
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 02/11/2017)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 02/11/2017)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 02/11/2017)
Podpisový vzor konateľa.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/11/2017)
vyhl_senie spr_vcu vkladov.zep
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 03/07/2017)
podpisov_ vzor konate_a.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/07/2017)
_radn_ z_znam __ivnostensk_ register _zmena obchodn_ho mena.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/07/2017)
dodatok k spolo_enskej zmluve.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/07/2017)
rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 02/04/2018)
spoločenská zmluva úplné znenie.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 02/04/2018)
Date of updating data in databases:  09/17/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person