Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Bratislava I
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  118710/B-Zbl

Business name: 
Amarila s.r.o.
 
Registered seat: 
Grösslingova 4
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
 
Identification number (IČO): 
50 336 541
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
05/25/2016
 
Collection of documents: 
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 05/17/2016)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 05/17/2016)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 05/17/2016)
Podpisovy vzor konatela.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/17/2016)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/17/2016)
P_somn_ plnomocenstvo pod_a _ 5 ods. 3 z_kona_ak n_vrh pod_va osoba splnomocnen_ navrhovate_om.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 02/27/2017)
Rozhodnutie jedin_ho spolo_n_ka.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/27/2017)
Podpisov_ vzor konate_a 1.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/27/2017)
Podpisov_ vzor konate_a 2.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/27/2017)
_pln_ znenie spolo_enskej zmluvy.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 02/27/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/22/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/23/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/05/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/05/2018)
Rozhodnutie (zmena stanov a UZ).zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 09/18/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/31/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/01/2019)
Rozhodnutie VZ.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/01/2017)
Výročná správa za rok 2018
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/28/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/28/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/08/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/08/2020)
Výročná správa za rok 2019
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/27/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/28/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/08/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/08/2021)
Poverenie.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/25/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/23/2021)
Výročná správa za rok 2020
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/23/2021)
Rozhodnutie - súhlas.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/15/2019)
Date of updating data in databases:  09/17/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person