Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Košice I
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  1659/V-Zbl

Business name: 
BOXÝ-RS s. r. o.
 
Registered seat: 
Pribenická 107
Kráľovský Chlmec 077 01
 
Identification number (IČO): 
31 655 033
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
07/07/1992
 
Collection of documents: 
Správa audítora - Výročná správa 2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/20/2006)
Správa audítora - Účtovná závierka 2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/20/2006)
Splnomocnenie pre JUDr. Adriána Grabana - 1x
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/01/2005)
Správa audítora za rok 2004 - 1x
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/01/2005)
Plná moc pre JUDr. A. Grabana
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/29/2005)
Podpisový vzor – B. Bettinazzi
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/29/2005)
Plná moc pre Ing. D. Pandyho
Type of document: Other document
  (Delivered: 11/29/2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/29/2005)
Zakladateľská listina
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 11/29/2005)
ZP č. 25/2005
Type of document: Expert statement
  (Delivered: 09/26/2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/26/2005)
Vyhlásenie správcu vkladu
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 09/26/2005)
Plná moc pre JUDr. A. Grabana - 2x
Type of document: Other document
  (Delivered: 09/26/2005)
Zakladateľská listina
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 09/26/2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/26/2005)
Audítorská správa 2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 01/21/2005)
Výročná správa 2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 01/21/2005)
Audítorská správa 2002
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/31/2003)
Výročná správa 2002
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/31/2003)
Vymenovanie do funkcie konateľa + podpisový vzor: Marco Bolpagni - 1x
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/14/2003)
Notárska zápisnica N 42/03, NZ 18792/03 /splnomocnenie, zápisnica z VZ zo dňa 6.3.2003/
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 03/14/2003)
Výkaz ziskov a strát , súvaha v plnom rozsahu, prehľad peňažných tokoch k 31.12.2001 - 1x
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/20/2002)
Notárska zápisnica N 361/02, NZ 358/02 - 2x
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/20/2002)
Podpisový vzor konateľov: Guido Signorini, Rino Bruno Ruggenenti - 1x
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/20/2002)
Audítor. správa, 1998
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/30/1999)
Zakladateľská listina
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 08/23/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/23/2007)
Podpisový vzor – S. Sorlini
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/23/2007)
Plná moc pre Ing. Pandyho Dionyza
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/23/2007)
Plná moc pre AK GRABAN & PARTNERS
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/23/2007)
Správa audítora 2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/28/2007)
Správa audítora 2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/14/2008)
Správa audítora 2008
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/10/2009)
Výročná správa 2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/16/2010)
Správa audítora 2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/16/2010)
Účtovná závierka 2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/16/2010)
Výročná správa 2010
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/27/2011)
Správa audítora 2010
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/27/2011)
Správa audítora 2011
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/31/2012)
Výročná správa 2011
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/31/2012)
Dodatok k ZL
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/30/2013)
Úplné znenie ZL
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/30/2013)
Zápisnica zo zasadnutia VZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/30/2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/02/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/02/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/02/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/08/2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/08/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/08/2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/08/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/13/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/14/2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/18/2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/18/2015)
Správa audítora 2012
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/05/2013)
Výročná správa 2012
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/05/2013)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/31/2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/03/2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/04/2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/06/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/13/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/21/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/27/2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/15/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/15/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/20/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/20/2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/21/2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/10/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/11/2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/14/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/14/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/14/2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/07/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/07/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/27/2019)
Výročná správa za rok 2018
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/29/2019)
Výročná správa za rok 2019
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/21/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/21/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/21/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/21/2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/15/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/15/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/18/2021)
Výročná správa za rok 2020
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/18/2021)
Date of updating data in databases:  07/01/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person