Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Bratislava I
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sa Insert No.:  78/B-Zbl

This list of documents of the company was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
OMNIA KLF, a. s.
 
Registered seat: 
Kukučínova 2734
Kysucké Nové Mesto 024 01
 
Identification number (IČO): 
00 211 095
 
Legal form: 
Joint-stock company
 
Date of entry: 
12/01/1990
 
Collection of documents: 
Úplné znenie stanov a.s.
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 07/14/2002)
Notárska zápisnica N 266/2002, NZ 258/2002
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/14/2002)
Podpisové vzory - Ing. František Palič, Ing. Edmund Kozel, Ing. Rudolf Autner, JUDr. Anton Blaha, JUDr. Eva Komrsková, JUDr. Pavol Ovšonka, Mgr. Martin Laca,
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/14/2002)
Záznam č. 5/2000 zo zasadania predstavenstva dňa 28.3.2002
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/14/2002)
Odstúpenie z funkcie - Ing. Jana Babálová
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/14/2002)
Výpis zo záznamu č. 4/2002 zo zasadania predstavenstva dňa 4.3.2002
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/14/2002)
Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu k 31.12.2001
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/05/2002)
Súvaha k 31.12.2001
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/05/2002)
Príloha k účtovnej závierke k 31.12.2001
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/05/2002)
Cash Flow Statements
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/05/2002)
Správa audítora o overení účtovnej závierky a hospodárenia a.s. za rok 2001
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/05/2002)
Správa audítora o overení konsolidovanje účtovnej závierky za rok 2001
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/05/2002)
Výročná správa za rok 2001
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/05/2002)
zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.8.2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/11/2003)
výpis z obchodného registra vedeného Krajským soudem v Brně
Type of document: Other document
  (Delivered: 09/11/2003)
splnomocnenie Mgr. Martina Lacu zo dňa 8.8.2003
Type of document: Other document
  (Delivered: 09/11/2003)
výročná správa za rok 2002
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/11/2003)
správa audítora o účtovnej závierke za rok 2002
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/11/2003)
správa audítora o konsolidovanej účtovnej závierke
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/11/2003)
Odstúpenie z funkcie - Ing. Edmund Kozel
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/06/2004)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.1.2004
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/06/2004)
Zmluva o prevode cenných papierov zo dňa 12.5.2004
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/16/2004)
Znalecký posudok č. 207/2004.
Type of document: Expert statement
  (Delivered: 06/16/2004)
Notárska zápisnica N 84/2005, NZ 21825/2005, NCRIs 21567/2005 - Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo 17.5.2005
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/17/2005)
Stanovy k 6.5.2005 - úplné znenie
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 05/17/2005)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/26/2004)
Výročná správa za rok 2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/26/2004)
Notárska zápisnica N 248/04, Nz 83103/04 zo dňa 19.11.2004
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 12/17/2004)
Stanovy zo dňa 19.11.2004
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/17/2004)
Živnostenský list zo dňa 15.12.2004
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 12/17/2004)
Živnostenský list zo dňa 11.4.2005
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 04/12/2005)
Notárska zápisnica N 51/05, Nz 12366/05, NCRls 12211/05 zo dňa 22.3.2005
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 04/12/2005)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2004
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/26/2005)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho VZ z 9.12.2005
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/23/2005)
Listina prítomných akcionárov zo zasadnutia mimoriad. VZ z 9.12.2005
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/23/2005)
Výročná správa za rok 2004
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/28/2005)
Účtovná závierka za rok 2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/14/2006)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/14/2006)
Výročná správa za rok 2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/02/2006)
Účtovná závierka za rok 2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/02/2006)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/02/2006)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/02/2006)
Úplné znenie stanov z 31.8.2006
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 09/20/2006)
Súhlas s vymenovaním do funkcie a podpisový vzor - Ing. Martin Mravec
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/20/2006)
Súhlas s vymenovaním do funkcie a podpisový vzor - Ing. Martin Švaňa
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/20/2006)
Súhlas s vymenovaním do funkcie a podpisový vzor - Ing. Josef Droščin
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/20/2006)
Notárska zápisnica N 142/2006, Nz 34287/2006, NCR1s 34220/2006 z 5.9.2006
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/20/2006)
Návrh zmluvy o zlúčení mezi OMNIA, a.s. a OMNIMETAL, a.s..
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 01/03/2007)
Notárska zápisnica N 43/07, Nz 9124/07, NCRls 9165/07
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 03/15/2007)
Notárska zápisnica N 54/07, Nz 9697/07, NCRls 9763/07
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 03/15/2007)
Stanovy a.s.
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 03/15/2007)
Súhlas s vymenovaním do funkcie a vzorový podpis - Ing. Michal Mišo, Mgr. Martin Laca, Ing. Martin Mravec, Ing. Josef Droščin, Ing. Vladimír Kestler, Doc. Ing. Peter Mihók, CSc.
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/15/2007)
Znalecký posudok č. 239/2007
Type of document: Expert statement
  (Delivered: 04/02/2007)
Zmluva o prevede ochrannej známky medzi KLF - ZVL OMNIA, a.s. a OMNIA, a.s.
Type of document: Other document
  (Delivered: 04/02/2007)
Návrh zmluvy o zlúčenímedzi spoločnosťami OMNIA,a.s. a CASL, a.s..
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 04/25/2007)
Výročná správa za rok 2006.
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/20/2007)
Zmluva o zlúčení obchodných spoločností medzi OMNIA .a.s. a KLF KOVÁČŇA ,a.s. z roku 2007
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 10/19/2007)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/29/2007)
výročná správa 2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/28/2008)
výročná správa 2007, vyhlásenie člena štatutárneho orgánu 17.07.2008
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/04/2008)
Notárska zápisnica N 110/2007, NZ 22976/2007, NCRls 22922/2007
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 06/19/2007)
Živnostenský list z 14.6.2007
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 06/19/2007)
Notárska zápisnica N 108/2007, NZ 22968/2007, NCRls 22893/2007
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/19/2007)
Stanovy a.s. z 11.6.2007
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 06/19/2007)
Zápisnica z volieb členov dozornej rady z 25.7.2007
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/22/2007)
Súhlas s vymanovaním do funkcie a podpisový vzor - Ing. Martin Švaňa, Ing. Peter Zuzčák
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/26/2007)
Notárska zápisnica N 198/2007, NZ 45158/2007, NCRls 44843/2007
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/26/2007)
Notárska zápisnica N 238/2007, NZ 53966/2007, NCRls 53548/2007
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/12/2007)
Notárska zápisnica N 727/2007, NZ 54635/2007, NCRls 54198/2007
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 12/12/2007)
Úradný záznam z 17.7.2007 - Obvodný úrad v Žiline
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 12/12/2007)
Živnostenské listy z 20.12.2000 - 2x
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 12/12/2007)
Stanovy a.s. z 4.12.2007
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/12/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 23.6.2008
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/29/2008)
Súhlas s menovaním do funkcie a podpisový vzor - Doc. Ing. Peter Mihók, CSc., Ing. Michal Mišo, Ing. Josef Droščin, Ing. Jozef Fedor, Ing. Martin Mravec
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/29/2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 5.12.2008
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/14/2009)
Súhlas s menovaním do funkcie a podpisový vzor - Ing. Jozef Fedor, Ing. Peter Zuzčák, Ing. Miroslav Lukáč
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/14/2009)
Stanovy a.s. z 21.1.2009
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 01/29/2009)
Notárska zápisnica N 8/2009, NZ 1863/2009, NCRls 1837/2009
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/29/2009)
Notárska zápisnica N 81/2009, NZ 19682/2009, NCRls 19903/2009
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/13/2009)
Stanovy a.s. z 1.6.2009
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 07/13/2009)
Date of updating data in databases:  07/01/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person