Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Bratislava I
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  122337/B-Zbl

Business name: 
Mediado s.r.o.
 
Registered seat: 
Prievozská 4D
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
 
Identification number (IČO): 
50 829 521
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
04/04/2017
 
Collection of documents: 
zapisnica z VZ.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/08/2017)
spoloč.zmluva, vyhlásenie, plná moc
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 04/26/2017)
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 03/29/2017)
spoloč. zmluva, vyhlásenie, plná moc
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 05/30/2017)
Účtovná závierka za obdobie 04/2017 - 12/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/14/2018)
Účtovná závierka za obdobie 04/2017 - 12/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/14/2018)
Účtovná závierka za obdobie 04/2017 - 12/2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/26/2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/04/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/04/2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/31/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/31/2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/15/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/15/2021)
osvedčenie.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 04/26/2017)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 03/29/2017)
osvedčenie.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 05/30/2017)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 03/29/2017)
Date of updating data in databases:  01/19/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person