Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Prešov
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  35197/P-Zbl

Business name: 
LINGOTTO, s.r.o.
 
Registered seat: 
Hlavná 77
Prešov 080 01
 
Identification number (IČO): 
51 096 145
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
09/22/2017
 
Collection of documents: 
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/18/2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/18/2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 01/15/2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 01/15/2022)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 01/14/2022)
Zápisnica z Valného zhromaždenia s listinou prítomných.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/14/2022)
LINGOTTO,_s.r.o.__Osvedcenie_51096145_-_17.12.2021_07_04_01_-_17.12.2021_07_04_18.asice
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 01/14/2022)
2 - Zapisnica z rokovania Valneho zhromazdenia s listinou pritomnych - v elektronickej podobe.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/19/2021)
4 - Uplne znenie spolocenskej zmluvy ku dňu 18.03.2021 - v elektronickej podobe.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 03/19/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/02/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/02/2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 01/30/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 01/30/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/27/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/27/2019)
Uplne znenie spolocenskej zmluvy.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 05/02/2018)
Zapisnica z rokovania VZ.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/02/2018)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/02/2018)
Osvedcenie o zivnostenskom opravneni.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 05/02/2018)
Schválená účtovná závierka za obdobie 09/2017 - 12/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/06/2018)
Schválená účtovná závierka za obdobie 09/2017 - 12/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/06/2018)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 03/06/2018)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 03/06/2018)
Úplné znenie SZ.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 03/06/2018)
Zápisnica z rokovania VZ.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/06/2018)
Zapisnica z rokovania VZ.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/26/2018)
Spolocenska zmluva.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 01/26/2018)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/26/2018)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 10/18/2017)
Zápisnica z rokovania Valného zhromaždenia .zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/18/2017)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 10/18/2017)
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 09/11/2017)
Podpisový vzor.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/11/2017)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 09/11/2017)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 09/11/2017)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 09/11/2017)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 09/11/2017)
Date of updating data in databases:  12/06/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person