Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Prešov
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  35381/P-Zbl

Business name: 
RECRU s. r. o. v likvidácii
 
Registered seat: 
Štefánikova 724/61
Bardejov 085 01
 
Identification number (IČO): 
51 184 737
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
10/27/2017
 
Date of deletion: 
01/14/2023
 
Collection of documents: 
20220407_RECRU_zápisnica VZ.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/10/2023)
20221222_RECRU s.r.o., v likvidácii_Zápisnica.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/10/2023)
20221222_RECRU s.r.o.,v likvidácii_Konečná správa o priebehu likvidácie.asice
Type of document: Court decision on winding-up of the company with liquidation, Final Report done by Liquidator
  (Delivered: 01/10/2023)
Listina - zoznam prihlásených pohľadávok.asice
Type of document: List of assets
  (Delivered: 08/24/2022)
RECRU_Tabuľka zoznamu majetku.asice
Type of document: List of assets
  (Delivered: 08/24/2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/30/2022)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2022 - 05/2022 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/29/2022)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2022 - 05/2022 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/29/2022)
Listina.asice
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/27/2022)
20220407_RECRU_zápisnica VZ.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/24/2022)
20220407_RECRU_Zmluva o výkone funkcie likvidátora.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/24/2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/02/2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/02/2022)
zapisnica z val. zhrom. a listina spol..asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/02/2021)
dodatok.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/02/2021)
uplne znenie spoloc. zmluvy.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 09/02/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/27/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/27/2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/10/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/12/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/12/2020)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/25/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/16/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/16/2019)
Účtovná závierka za obdobie 10/2017 - 12/2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/08/2018)
Účtovná závierka za obdobie 10/2017 - 12/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/29/2018)
Účtovná závierka za obdobie 10/2017 - 12/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/29/2018)
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 10/20/2017)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 10/20/2017)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 10/20/2017)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 10/20/2017)
podpisovy vzor konatel Fulek.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/20/2017)
podpisovy vzor konatel Smida.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/20/2017)
Date of updating data in databases:  09/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person