Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Bratislava I
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  124294/B-Zbl

Business name: 
Sara HC, s. r. o.
 
Registered seat: 
Staré Grunty 24
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
 
Identification number (IČO): 
51 238 489
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
12/02/2017
 
Collection of documents: 
Účtovná závierka za obdobie 11/2017 - 12/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/17/2018)
Účtovná závierka za obdobie 11/2017 - 12/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/17/2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 19.12.2017
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/20/2017)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/14/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/14/2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/15/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/15/2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/28/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/28/2021)
Podpisový vzor.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/28/2017)
Notárska zápisnica - rozdelenie.zep
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 11/28/2017)
Rozhodnutie jediného spoločníka (Demerger Tom 1 na Sara HC fups).zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/28/2017)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 11/28/2017)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 11/28/2017)
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 11/28/2017)
Date of updating data in databases:  05/20/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person