Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Banská Bystrica
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  33406/S-Zbl

Business name: 
Artifex, s.r.o.
 
Registered seat: 
Tulská 28
Banská Bystrica 974 04
 
Identification number (IČO): 
51 291 819
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
01/12/2018
 
Collection of documents: 
Rozhodnutie z VZ.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/05/2018)
Zmluva o vykone funkcie konatela.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/05/2018)
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 01/05/2018)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 01/05/2018)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 01/05/2018)
Písomné vyhlásenie zakladateľa, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným, ak spoločnosť založila jediná fyzická osoba.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/05/2018)
Osvedcenie o zivnosti 2.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 01/05/2018)
podpisovy vzor.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/05/2018)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 04/20/2018)
Rozhodnutie z VZ.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/20/2018)
Podpisovy vzor konatela.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/20/2018)
Spolocenska zmluva uplne znenie.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 04/20/2018)
rozhodnutie spolocˇni´kov.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/05/2018)
vyhla´senie spravcu vkladu.zep
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 09/05/2018)
za´pisnica valne´.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/05/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/02/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/02/2020)
Date of updating data in databases:  05/12/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person