Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Bratislava I
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Po Insert No.:  4485/B-Zbl

Business name: 
Tuan Manh Pham
 
Registered seat: 
Černockého 8056/4
Bratislava - Rača 831 53
 
Identification number (IČO): 
50 089 561
 
Legal form: 
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
 
Date of entry: 
02/19/2016
 
Date of deletion: 
10/23/2021
 
Collection of documents: 
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/05/2016)
Zakladateľský dokument zahraničnej osoby.zep
Type of document: Enterprise of foreign person – Founding Documents
  (Delivered: 01/05/2016)
Rozhodnutie zahraničnej osoby o zriadení podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky.zep
Type of document: Enterprise of foreign person – Certificate of the entry of the foreign person into Business Register or other register
  (Delivered: 01/05/2016)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Type of document: Enterprise of a foreign person- document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 01/05/2016)
Date of updating data in databases:  01/19/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person