Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Trnava
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  3065/T-Zbl

Business name: 
FI - STAMONT spol. s r.o.
 
Registered seat: 
Športová 5269/50
Senica - Čáčov 905 01
 
Identification number (IČO): 
31 431 216
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
03/15/1993
 
Collection of documents: 
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/05/2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/05/2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/11/2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/11/2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/07/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/09/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/09/2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/16/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/16/2020)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 11/07/2019)
Zápisnica z MVZ z 05.11.2019
Type of document: Other document
  (Delivered: 11/07/2019)
Zmluva o prevode obchodného podielu z Ing. Miroslav Šefčík na Stanislav Tomeš
Type of document: Other document
  (Delivered: 11/07/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/31/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/31/2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/14/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/14/2018)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/26/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/25/2017)
Podpisový vzor konateľa Stanislav Tomeš
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/02/2016)
Zápisnica z MVZ z 24.11.2016
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/02/2016)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 12/02/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/21/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/20/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/14/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/13/2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1 - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/03/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1 - časť 3.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/03/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1 - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/03/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/03/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.rtf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/02/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/02/2014)
Účtovná závierka k 31.12.2012
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/08/2013)
Účtovná závierka k 31.12.2011
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/04/2012)
Účtovná závierka k 31.12.2010
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/12/2011)
Účtovná závierka k 31.12.2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/01/2010)
Rozhodnutie konateľa
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/07/2009)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 10/07/2009)
Účtovná závierka k 31.12.2008
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/15/2009)
Účtovná závierka k 31.12.2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/15/2008)
Účtovná závierka k 31.12.2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/20/2007)
Dodatok k spoločenskej zmluve a Spoločenská zmluva - úplné znenie
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/07/2006)
Zápisnica z VZ 06.12.2006
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/07/2006)
Osvedčenie o dedičstve 8D 114/2006, Dnot 187/2006
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/07/2006)
Účtovná závierka k 31.12.2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/06/2006)
Účtovná závierka k 31.12.2004
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/07/2005)
Daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2004
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/07/2005)
Daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/30/2004)
Účtovná závierka k 31.12.2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/30/2004)
Sprievodný list - Výzva na zaplatenie súdneho poplatku za uloženie listín do ZBL
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/30/2004)
Výpis zo živnostenského registra
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/02/2002)
Rozhodnutie o zmene živnostenského listu - OÚ Senica
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/02/2002)
Vyhlásenie zakladateľa - Ing. Miroslav Šefčík, Senica
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/02/2002)
Vyhlásenie zakladateľa - Ivan Tomeš, Senica
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/02/2002)
Prehlásenie konateľa - Ing. Miroslav Šefčík, Senica
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/02/2002)
Prezenčná listina z VZ 21.11.2002
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/02/2002)
Výpis z registra trestov - Ing. Miroslav Ševčík, Senica
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/02/2002)
Zápisnica z VZ 21.11.2002
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/02/2002)
Spoločenská zmluva
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 12/02/2002)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/02/2002)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/02/2002)
Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/02/2002)
Sprievodný list
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/02/2002)
Návrh na zmenu
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/02/2002)
Pozvánky na VZ 21.11.2002
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/02/2002)
Sprievodný list
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/26/2002)
Návrh na zmenu
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/26/2002)
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/26/2002)
Zápisnica z VZ 03.05.2002
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/26/2002)
Pozvánka na VZ 03.05.2002
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/26/2002)
Prezenčná listina z VZ 03.05.2002
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/26/2002)
Vyhlásenie zakladateľa - Ing. Miroslav Šefčík, Senica
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/26/2002)
Vyhlásenie zakladateľa - Ivan Tomeš, Senica
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/26/2002)
Prehlásenie konateľa - Ing. Miroslav Šefčík, Senica
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/26/2002)
Koncesná listina
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/26/2002)
Výpis z registra trestov
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/26/2002)
Date of updating data in databases:  06/06/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person