Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Bratislava I
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sa Insert No.:  3366/B-Zbl

Documents are deposited in the file of the new legal form of this company

Business name: 
Sekyra Group SK, spol. s r. o.
 
Registered seat: 
Staré Grunty 24
Bratislava 841 04
 
Identification number (IČO): 
35 891 718
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
07/01/2004
 
Collection of documents: 
Notárska zápisnica N 198/2004, Nz 47518/2004
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 06/28/2004)
Podpisový vzor z 20.5.2004 - Ing. Leoš Anderle
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/07/2004)
Podpisový vzor z 21.5.2004 - Ing. arch. Lucia Švecová
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/07/2004)
Účtovná závierka za rok 2004
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/20/2005)
Notárska zápisnica N 246/06, Nz 17778/06, NCRls 17677/06
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 05/16/2006)
Vyhlásenie o súhlase s menovaním a podpisový vzor - Mgr. Peter Klima
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/16/2006)
Stanovy a.s. - úplné znenie
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 05/16/2006)
Účtovná závierka za rok 2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/29/2006)
Správa nezávislého audítora vlastníkom spoločnosti o audite účtovnej závierky za rok 2005 zo dňa 12.06.2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/29/2006)
Správa nezávislého audítora pre akcionárov a. s. o audite účtovnej závierky za rok 2005 zo dňa 12.06.2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/29/2006)
Výročná správa za rok 2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/29/2006)
Podpisový vzor - Ing. Peter Vlčko
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/23/2006)
Zápisnica z mimoriad. VZ z 10.10.2006
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/23/2006)
Výročná správa a účtovná závierka za rok 2006, správa audítora zo dňa 25.7.2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/10/2007)
Úplné znenie stanov
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 10/10/2007)
účtovná závierka za rok 2007, výročná správa, správa nezávislého audítora zo dňa 11.04.2008
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/20/2008)
Účtovná závierka za rok 2008, správa nezávislého audítora zo dňa 30.6.2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/11/2009)
Výročná správa za rok 2008
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/23/2009)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/03/2009)
Podpisový vzor predseda dozornej rady
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/03/2009)
Notárska zápisnica o priebehu MVZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/03/2009)
Úplné znenie stanov spoločnosti
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 07/03/2009)
Rozhodnutie o zmene právnej formy - Notárska zápisnica
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 03/01/2012)
Spoločenská zmluva resp. zakladateľská zmluva (listina) v znení schválenom rozhodnutím o zmene právnej formy
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 03/01/2012)
Znalecký posudok, ak obchodná spoločnosť mení právnu formu na obchodnú spoločnosť, na ktorých vznik sa vyžaduje vloženie vkladov spoločníkov do obchodnej spoločnosti, ktorým sa preukazuje, že hodnota vlastného imania obchodnej spoločnosti ku dňu spracovan
Type of document: Expert statement
  (Delivered: 03/01/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/22/2011)
Súhlas s menovaním Banfi
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/22/2011)
Súhlas s menovaním Cristau
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/22/2011)
Súhlas s menovaním Klima
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/22/2011)
Úplné znenie stanov Sekyra Group SK
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/22/2011)
Notárska zápisnica obsahujúca rozhodnutie akcionára o zmene stanov
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/22/2011)
Date of updating data in databases:  08/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person