Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Bratislava I
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  127312/B-Zbl

Business name: 
Broadwell company, s. r. o.
 
Registered seat: 
Galvaniho 7/D
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
 
Identification number (IČO): 
51 100 053
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
09/26/2017
 
Date of deletion: 
06/05/2021
 
Collection of documents: 
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 09/12/2017)
Rozhodnutie jediného spoločníka - René Michalov.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/05/2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka - Lajos Konkoly.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/05/2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.02.2018.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/21/2018)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I. 36CbR/42/2019-36
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/28/2021)
Súhlas s ustanovením do funkcie konateľa a podpisový vzor konateľa.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/05/2018)
Súhlas s ustanovením do funkcie konateľa a podpisový vzor konateľa.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/12/2017)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 02/05/2018)
Plnomocenstvo.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 02/21/2018)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 09/12/2017)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 09/12/2017)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 09/12/2017)
Date of updating data in databases:  02/02/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person