Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Banská Bystrica
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  34154/S-Zbl

This list of documents of the company was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
TIM Service s.r.o.
 
Registered seat: 
ul. Za humnami 508/28
Podhájska 941 48
 
Identification number (IČO): 
51 678 098
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
04/24/2018
 
Collection of documents: 
Zápisnica z MVZ.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/14/2020)
Spoločenská zmluva.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/14/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/30/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/30/2020)
Spoločenská zmluva.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 11/08/2019)
Zápisnica z MVZ.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/08/2019)
Schválená účtovná závierka za obdobie 04/2018 - 12/2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/01/2019)
Schválená účtovná závierka za obdobie 04/2018 - 12/2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/01/2019)
Zápisnica z MVZ.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/18/2019)
Súhlas s menovaním a podpisový vzor Marchenko.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/18/2019)
Súhlas s menovaním a podpisový vzor Trainov.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/18/2019)
Spoločenská zmluva.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 03/18/2019)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 11/22/2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/22/2018)
Spoločenská zmluva.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 11/22/2018)
Súhlas s menovaním a podpisový vzor.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/17/2018)
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 04/17/2018)
Písomné vyhlásenie zakladateľa, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným, ak spoločnosť založila jediná fyzická osoba.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 04/17/2018)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 04/17/2018)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 04/17/2018)
Date of updating data in databases:  12/07/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person