Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the City Court Bratislava III
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  128581/B-Zbl

Business name: 
Golf Estate Nitra s.r.o.
 
Registered seat: 
Miletičova 1
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
 
Identification number (IČO): 
51 662 329
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
05/23/2018
 
Collection of documents: 
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/17/2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/17/2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/08/2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/08/2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/12/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/12/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/08/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/08/2020)
Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/01/2019)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/01/2019)
Schválená účtovná závierka za obdobie 05/2018 - 12/2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/31/2019)
Schválená účtovná závierka za obdobie 05/2018 - 12/2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/31/2019)
Spoločenská zmluva.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 08/17/2018)
Zápisnica z VZ.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/17/2018)
Listina prítomných na VZ.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/17/2018)
Osvedčenie.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 08/17/2018)
Podpisový vzor konateľa_Ing. Marian Boča.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/17/2018)
Podpisový vzor konateľa_Ing. Peter Bickó.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/17/2018)
Podpisový vzor konateľa_Ing. Peter Mikita.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/17/2018)
AA199_Spoločenská zmluva.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 08/14/2018)
Osvedčenie.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 08/14/2018)
Vyhlásenie správcu vkladu.zep
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 08/14/2018)
Podpisový vzor konateľa.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/14/2018)
Spoločenská zmluva_prevod.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 08/14/2018)
Zápisnica z VZ_prevod.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/14/2018)
Osvedčenie_prevod.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/14/2018)
Podpisový vzor konateľa_Boča.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/14/2018)
Podpisovy vzor konateľa_Bickó.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/14/2018)
Podpisový vzor konateľa_Mikita.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/14/2018)
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 05/16/2018)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 05/16/2018)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 05/16/2018)
Podpisový vzor konateľa.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/16/2018)
Date of updating data in databases:  02/29/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person