Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the City Court Bratislava III
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Po Insert No.:  4975/B-Zbl

Business name: 
Dmytro Kulikov
 
Registered seat: 
Račianska 88 B
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
 
Identification number (IČO): 
50 847 139
 
Legal form: 
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
 
Date of entry: 
11/07/2017
 
Date of deletion: 
10/23/2021
 
Collection of documents: 
Splnomocnenie - Kulikov.zep
Type of document: Enterprise of foreign person – other document if stipulated so by specific act
  (Delivered: 05/25/2018)
Rozhodnutie .zep
Type of document: Enterprise of foreign person – other document if stipulated so by specific act
  (Delivered: 05/25/2018)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Type of document: Enterprise of foreign person – other document if stipulated so by specific act
  (Delivered: 10/10/2017)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Type of document: Enterprise of a foreign person- document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 10/10/2017)
Rozhodnutie zahraničnej osoby o zriadení podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky.zep
Type of document: Enterprise of foreign person – Certificate of the entry of the foreign person into Business Register or other register
  (Delivered: 10/10/2017)
Zakladateľský dokument zahraničnej osoby.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 10/10/2017)
Date of updating data in databases:  12/08/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person