Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the City Court Bratislava III
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  129877/B-Zbl

This list of documents of the company was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
12stories s. r. o.
 
Registered seat: 
Hurbanova 3154/66
Stará Turá 916 01
 
Identification number (IČO): 
51 796 848
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
07/11/2018
 
Collection of documents: 
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/11/2019)
Podpisový vzor konateľa p. Sviatlany Yakutavy.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/11/2019)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 06/11/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/08/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/08/2019)
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 07/03/2018)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 07/03/2018)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 07/03/2018)
Podpisový vzor konateľa 1.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/03/2018)
Podpisový vzor konateľa 2.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/03/2018)
Date of updating data in databases:  10/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person