Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Bratislava I
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  130391/B-Zbl

Business name: 
H24 Investment s.r.o.
 
Registered seat: 
Gajova 4
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
 
Identification number (IČO): 
51 883 309
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
08/02/2018
 
Collection of documents: 
Zakladateľská listina.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 10/01/2018)
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 07/31/2018)
Zakladateľská listina.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 09/07/2018)
Príloha k rozhodnutiu spoločníka - spoločenská zmluva.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 11/19/2018)
Úplne znenie zakladateľskej listiny spoločnosti.asice
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 08/02/2019)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/02/2019)
Rozhodnutie spoločníka.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/19/2018)
Rozhodnutie spoločníka.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/27/2018)
zakladateľská listina .zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/27/2018)
Úplne znenie zakladateľskej listiny.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 08/14/2019)
h24 investment_founder deed_210722.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/13/2021)
UZ zakladateľskej listiny .asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 09/14/2021)
podpisový vzor konateľa.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/27/2018)
Podpisový vzor konateľa spoločnosti.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/01/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/05/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/05/2020)
Schválená účtovná závierka za obdobie 08/2018 - 12/2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/08/2019)
Schválená účtovná závierka za obdobie 08/2018 - 12/2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/08/2019)
Podpisový vzor konateľa.zep
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/31/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/25/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/25/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/08/2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/08/2022)
Listina.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/13/2021)
H24_Investment_Zmluva_o_prevode_casti_OP_H24_Alpha_Lev_preklad_210607.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/13/2021)
H24_Investment_Zmluva_o_prevode_casti_OP_preklad_Nofi_Ramco_210607.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/13/2021)
H24_Investment_Zmluva_o_prevode_OP_Ambassador_Beta_Ramco_preklad_210607.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/13/2021)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 09/07/2018)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 07/31/2018)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 10/01/2018)
Vyhlásenie správcu vkladu spoločnosti.zep
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 10/01/2018)
vyhlásenie správcu vkladu.zep
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 11/27/2018)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 07/31/2018)
Date of updating data in databases:  12/01/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person