Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Prešov
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sa Insert No.:  10541/P-Zbl

Documents are deposited in the file of the new legal form of this company

Business name: 
SLOVENSKÉ LOTÉRIE s.r.o.
 
Registered seat: 
L. Svobodu 2689/80
Poprad 058 01
 
Identification number (IČO): 
35 742 691
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
03/17/1998
 
Collection of documents: 
Rozhodnutie o zmene právnej formy.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/25/2018)
Spoločenská zmluva resp. zakladateľská zmluva (listina) v znení schválenom rozhodnutím o zmene právnej formy.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 09/25/2018)
podpisovy vzor clena dozornej rady 1.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/25/2018)
podpisovy vzor clena dozornej rady 2.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/25/2018)
podpisovy vzor clena dozornej rady 3.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/25/2018)
podpisovy vzor konatela 1.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/25/2018)
podpisovy vzor konatela 2.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/25/2018)
podpisovy vzor konatela 3.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/25/2018)
Znalecký posudok, ak obchodná spoločnosť mení právnu formu na obchodnú spoločnosť, na ktorých vznik sa vyžaduje vloženie vkladov spoločníkov do obchodnej spoločnosti, ktorým sa preukazuje, že hodnota vlastného imania obchodnej spoločnosti ku dňu spracovan
Type of document: Expert statement
  (Delivered: 09/25/2018)
PM.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 09/25/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/14/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/19/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/19/2018)
Podpisový vzor predsedu dozornej rady - Pavel Binar
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/04/2018)
Podpisový vzor predseda predstavenstva - Ing. Jozef Binar
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/04/2018)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Lukáš Binar
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/04/2018)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ján Škorňa
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/04/2018)
Podpisový vzor člena dozornej rady - Hana Binarová
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/04/2018)
Podpisový vzor člena dozornej rady - Filip Akai
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/04/2018)
Notarska zapisnica N 1252/2017, zo dňa 19.12.2017 - osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/04/2018)
Zapisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2017
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/04/2018)
Rozhodnutie MF SR zo dňa 2.10.2017
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/04/2018)
Zoznam akcionarov
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/04/2018)
Uplne znenie stanov
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 01/04/2018)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.7.2017
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/16/2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.8.2017
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/16/2017)
Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady - Adrián Zvara zo dňa 12.6.2017
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/16/2017)
Podpisový vzor člena dozornej rady - Ing. Ján Chaluš, zo dňa 20.7.2017
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/16/2017)
Podpisovy vzor člena predstavenstva - Ján Škorňa, zo dňa 30.8.2017
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/16/2017)
Podpisovy vzor člena dozornej rady - Ing. Martin Koleda, zo dňa 30.8.2017
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/16/2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/01/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/31/2017)
Vzdanie sa výkonu funkcie člena dozornej rady - Miloš Chochula, zo dňa 10.3.2017
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/26/2017)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Róbert Kuracina, zo dňa 18.4.2017
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/26/2017)
Podpisový vzor člena dozornej rady - Ján Škorňa, zo dňa 18.4.2017
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/26/2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.4.2017
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/26/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/13/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/12/2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 7.3.2017
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/05/2017)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ján Škorňa, zo dňa 7.3.2017
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/05/2017)
Podpisový vzor člena dozornej rady - Adrián Zvara, zo dňa 7.3.2017
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/05/2017)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Antonios Katsaounis, zo dňa 7.3.2017
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/05/2017)
uplne znenie stanov.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 01/19/2017)
plnomocenstvo.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/19/2017)
Podpisový vzor predsedu dozornej rady - Nikolaos Nikolakopoulus zo dňa 10.6.2015
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/22/2016)
Vzdanie sa funkcie - Efthymios Papageorgiou
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/22/2016)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Antionios Markopoulos, PhD, 3.5.2016
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/22/2016)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Nikolaos Kontopoulos, BA, MBA - zo dňa 3.5.2016
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/22/2016)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Maria Stergiou, BA, PhD, MBA - zo dňa 3.5.2016
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/22/2016)
Zápisnica z Valného zhromaždenia zo dňa 2.5.2016
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/22/2016)
Zápisnica z Valného zhromaždenia zo dňa 30.6.2015
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/22/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/08/2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/01/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/14/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/13/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/13/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/12/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/12/2015)
Zmluva o zlúčení formou Notárskej zápisnice N 1599/2014 zo dňa 27.11.2014
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 12/03/2014)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 14.11.2014
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/03/2014)
Rozhodnutie jedineho spolocnika zo dňa 14.11.2014
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/03/2014)
Zápisnica z konania valného zhromaždenia zo dňa 13.10.2014
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/10/2014)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Efthymios Papageorgiou zo dňa 13.10.2014
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/10/2014)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Miloš Chochula, zo dňa 13.10.2014
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/10/2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/27/2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/27/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1 - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/27/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1 - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/27/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1 - časť 3.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/27/2014)
Návrh zmluvy o zlúčení
Type of document: Other document
  (Delivered: 10/02/2014)
Plnomocenstvo zo dňa 12.03.2012
Type of document: Other document
  (Delivered: 10/02/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/25/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/25/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/25/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/25/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/10/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/08/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/05/2014)
Zmluva o zlúčení formou Notárskej zápisnice N 1120/2013 zo dňa 11.9.2013
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 10/16/2013)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Július Patta, zo dňa 20.5.2013
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/16/2013)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 1.8.2013
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/16/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.5.2013
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/16/2013)
účtovná závierka 2012, výročná správa , zápisnica
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/04/2013)
Návrh zmluvy o zlúčení medzi spoločnosťami TorSys, s.r.o., so sídlom Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava (zanikajúca spoločnosť) a SLOVENSKÉ LOTÉRIE, a.s., so sídlom Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava (nástupnícka spoločnosť)
Type of document: Draft merger agreement in accordance with specific regulation (Council regulation (EC) No.1435/2003)
  (Delivered: 05/03/2013)
účtovná závierka za rok 2011, zápisnica z valného zhromaždenia
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/10/2012)
zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2011, pozvánka
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/28/2011)
plnomocenstvo zo dňa 20.06.2011
Type of document: Other document
  (Delivered: 11/28/2011)
účtovná závierka za rok 2010, výročná správa, správa audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/28/2011)
Plnomocenstvo zo dňa 17.1.2011
Type of document: Other document
  (Delivered: 03/10/2011)
Plnomocenstvo zo dňa 21.1.2011
Type of document: Other document
  (Delivered: 03/10/2011)
Notárska zápisnica N 32/2011 zo dňa 9.2.2011
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/10/2011)
Stanovy zo dňa 9.2.2011
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 03/10/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.6.2010, zoznam prítomných
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/12/2010)
Účtovná závierka za rok 2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/12/2010)
Účtovná závierka za rok 2008
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/26/2009)
Stanovy z 4.8.2009
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 08/26/2009)
Podpisový vzor - Efthymios Papageogiou
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/26/2009)
Notárska zápisnica N 210/2009, NZ 26312/2009, NCRls 26731/2009
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/26/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.3.2009 o 10h, listina prítomných
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/01/2009)
Stanovy spoločnosti zo dňa 19.3.2009
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 04/01/2009)
Stanovy spoločnosti zo dňa 6.6.2008
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 06/10/2008)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Juraj Djobek, zo dňa 6.6.2008
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/10/2008)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Július Patta, zo dňa 6.6.2008
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/10/2008)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Nikolaos Nikolakopoulos, zo dňa 27.5.2008
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/10/2008)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Iraklis Pavlou, zo dňa 27.5.2008
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/10/2008)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Fotios Mavroudis, zo dňa 27.5.2008
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/10/2008)
Notárska zápisnica N 300/2008 zo dňa 21.5.2008, osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/10/2008)
Notárska zápisnica N 105/2008, zo dňa 7.4.2008 - osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/09/2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.3.2008 o 13h, listina prítomných
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/09/2008)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 15.3.2008 o 14h
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/09/2008)
Úplné znenie stanov zo dňa 7.4.2008
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 04/09/2008)
Podpisový vzor člena dozornej rady - Miloš Chochula, zo dňa 15.3.2008
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/09/2008)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Juraj Djobek, zo dňa 15.3.2008
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/09/2008)
Podpisový vzor členky dozornej rady - Katarína Holčáková, zo dňa 15.3.2008
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/09/2008)
Účtovná závierka za rok 2007, správa audítora, výročná správa za rok 2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/28/2008)
Výročná správa za rok 2006.
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/25/2007)
Správa nezávislého audítora za rok 2006.
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/25/2007)
Úplné znenie Stanov zo dňa 26.10.2006
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 10/30/2006)
Notárska zápisnica N 341/2006 zo dňa 26.10.2006 - osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia, listina prítomných
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/30/2006)
Rozhodnutie Ministerstva financií - č.k.: 54801/2006-62, zo dňa 14.7.2006
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/30/2006)
Rozhodnutie Ministerstva financií - č.k.: 41559/2006-62, zo dňa 24.5.2006
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/30/2006)
Notárska zápisnica N 103/2006 zo dňa 27.4.2006 - osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/07/2006)
Rozhodnutie Ministerstva financií - č.k.: 6964/2005-62
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/07/2006)
Rozhodnutie Ministerstva financií - č.k.: 1712/2006-62, zo dňa 18.1.2006
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/07/2006)
Rozhodnutie Ministerstva financií - č.k.: 99895/2005-62 - zo dňa 7.12.2005
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/07/2006)
Rozhodnutie Ministerstva financií - č.k.: 4411/2006-62, zo dňa 24.1.2006, Dodatok č.1 k hernému plánu videolotéria
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/07/2006)
Rozhodnutie Ministerstva financií - č.k.: 14139/2006-62, zo dňa 20.2.2006
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/07/2006)
Rozhodnutie Ministerstva financií - č.k.: 22122/2006-62, zo dňa 15.3.2006
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/07/2006)
Rozhodnutie Ministerstva financií - č.k.: 27244/2006-62, zo dňa 31.6.2006
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/07/2006)
Rozhodnutie Ministerstva financií - č.k.: 39563/2006-62, zo dňa 15.5.2006
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/07/2006)
Stanovy zo dňa 27.4.2006
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 06/07/2006)
Výročná správa za rok 2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/09/2006)
Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2005 zo dňa 17.03.2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/09/2006)
Účtovná závierka za rok 2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/09/2006)
Rozhodnutie zo 17.3.2005 - Ministerstvo financií SR
Type of document: Other document
  (Delivered: 10/13/2005)
N 262/2005, Nz 47719/2005, NCRIs 47081/2005 z 12.10.2005 - Osvedčenie z mimoriadneho valného zhromaždenia
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/13/2005)
Správa audítora, výročná správa a účtovná závierka za rok 2004.
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/14/2005)
Notárska zápisnica N 175/2004, Nz 93768/2004
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/23/2004)
Úplné znenie stanov z 21.12.2004
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/23/2004)
Správa audítora a účtovná závierka za rok 2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/29/2004)
Účtovná závierka pre rok 2002 overená audítorom
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/16/2003)
Úplné znenie stanov a.s.
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/31/2002)
Úplné znenie zakladateľskej listiny
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/31/2002)
Účtovná závierka spoločnosti za rok 2001 a správa audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/02/2002)
Date of updating data in databases:  06/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person