Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the City Court Bratislava III
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sa Insert No.:  3462/B-Zbl

Business name: 
HK RUŽINOV ´99 Bratislava, a.s.
 
Registered seat: 
Ružinovská 4
Bratislava 821 01
 
Identification number (IČO): 
35 906 871
 
Legal form: 
Joint-stock company
 
Date of entry: 
11/10/2004
 
Collection of documents: 
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/08/2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/08/2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/24/2022)
Listina.asice - podpisový vzor
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/10/2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/06/2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/06/2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/11/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/17/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/17/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/27/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/27/2020)
splnomocnenie.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/30/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/05/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/05/2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/18/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/15/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/15/2018)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/06/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/20/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/19/2017)
Notárska zápisnica N 297/2016, Nz 11590/2016, NCRls 11913/2016 z 5.4.2016, osvedčenie z mimoriadneho valného zhromaždenia, listina prítomných, stanovy spoločnosti
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/08/2016)
Podpisové vzory - Ing. Ján Taraba, Ing. Karol Biermann, Ing. Juraj Ondrášik, z 5.4.2016
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/08/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/09/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/09/2016)
podpisový vzor.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/13/2016)
notárska zápisnica.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/13/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/10/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/09/2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/09/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/07/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/06/2014)
účtovná závierka 2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/07/2010)
Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 1.8.2009
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/27/2009)
Súvaha výkaz za rok 2008
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/30/2009)
Úplné znenie stanov zo dňa 26.1.2009
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 05/14/2009)
účtovná závierka za rok 2006, správa audítora, výročná správa za rok 2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/27/2007)
podpisové vzory členov predstavenstva - p. Ľubomír Pokovič, p. Ing. Stanislav Kolinay, p. Tomáš Urbanovský
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/27/2007)
úplné znenie stanov spoločnosti zo dňa 23.7.2007
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 07/27/2007)
Výročná správa za rok 2005, Účtovná závierka za rok 2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/19/2006)
Zápisnica z mimoriadneho VZ z 8.12.2005
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/21/2005)
Podpisový vzor - Ing. Igor Chochol
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/21/2005)
Účtovná závierka za rok 2004
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/18/2005)
Stanovy 3/9/04
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/05/2004)
Opravná doložka k notárskej zápisnici 3/9/04
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/05/2004)
Notárska zápisnica 3/9/04
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/05/2004)
Živnostenský list
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 11/05/2004)
Vyhlásenie správcu vkladu 3/9/04
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 11/05/2004)
Zakladateľská zmluva - úplné znenie
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 11/05/2004)
Podpisové vzory a súhlasy: Ing. Libor Červenka, Ing. Gabriel Frajkor, Ing. František Kurej, Stanislav Kalinay, Jaroslav Holeša a Ivan Líška.
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/05/2004)
Date of updating data in databases:  09/27/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person