Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Trnava
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  43378/T-Zbl

Business name: 
SetUp Slovakia, s. r. o.
 
Registered seat: 
Komenského 361
Borský Mikuláš 908 77
 
Identification number (IČO): 
46 725 792
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
07/19/2012
 
Collection of documents: 
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/08/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/08/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/08/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/10/2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/06/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/06/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/19/2015)
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 07/03/2012)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 07/03/2012)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 07/03/2012)
podpisový vzor konateľa
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/03/2012)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/17/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/18/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/15/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/14/2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/01/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/09/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/09/2018)
ZapisnicaVZ.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/31/2017)
Podpisovy_vzor.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/31/2017)
Vymenovanie_konatela.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/31/2017)
Odvolanie_konatela.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/31/2017)
Dodatok_spoloc_zmluvy.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/31/2017)
UZ_spoloc_zmluvy.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 05/31/2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.6.2013, listina prítomných
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/05/2013)
Účtovná zvierka za rok 2012
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/05/2013)
Zápisnica z VZ z 08.04.2014
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/12/2014)
Podpisový vzor konateľa Santiago Pardo Jimenez
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/12/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 14.1.2016.
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/01/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/06/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/06/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/03/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/03/2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/08/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/08/2021)
Date of updating data in databases:  09/24/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person