Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the City Court Bratislava III
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  132975/B-Zbl

Business name: 
CDG TWO s. r. o.
 
Registered seat: 
Židovská 4716/3
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
 
Identification number (IČO): 
52 054 535
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
11/30/2018
 
Collection of documents: 
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/08/2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/04/2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/04/2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/03/2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/03/2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/03/2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/26/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/26/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/26/2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/31/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/31/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/31/2020)
ZÁPISNICA O VALNOM ZHROMAŽDENÍ + LISTINA PRÍTOMNÝCH.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/16/2019)
ZÁPISNICA O VALNOM ZHROMAŽDENÍ + LISTINA PRÍTOMNÝCH.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/15/2019)
PLNOMOCENSTVO.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/15/2019)
Účtovná závierka za obdobie 11/2018 - 12/2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/26/2019)
Schválená účtovná závierka za obdobie 11/2018 - 12/2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/25/2019)
Schválená účtovná závierka za obdobie 11/2018 - 12/2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/25/2019)
ROZHODNUTIE JEDINÉHO SPOLOČNÍKA.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/29/2019)
ROZHODNUTIE JEDINÉHO SPOLOČNÍKA.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/25/2019)
ROZHODNUTIE JEDINÉHO SPOLOČNÍKA.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/02/2019)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/20/2018)
ZAKLADATEĽSKÁ LISTINA.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/30/2018)
OSVEDČENIE O ŽIVNOSTENSKOM OPRÁVNENÍ.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 11/30/2018)
SÚHLAS ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU / PODPISOVÝ VZOR.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/30/2018)
SÚHLAS ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU / PODPISOVÝ VZOR.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/30/2018)
VYHLÁSENIE SPRÁVCU VKLADU.zep
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 11/30/2018)
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 11/27/2018)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 11/27/2018)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 11/27/2018)
Date of updating data in databases:  09/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person