Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the City Court Bratislava III
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  134372/B-Zbl

Business name: 
INTRAPLAST EK, spol. s r.o. v likvidácii
 
Registered seat: 
Tallerova 4
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
 
Identification number (IČO): 
35 789 603
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
05/31/2000
 
Collection of documents: 
Rozhodnutie jediného spoločníka
Type of document: Other document
  (Delivered: 11/12/2018)
Zmluva o prevode obchodného podielu z Ing. Erika Kočišová na Gyula Vajda
Type of document: Other document
  (Delivered: 11/12/2018)
Podpisový vzor konateľa a likvidátora Gyula Vajda
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/12/2018)
Úplné znenie zakladateľskej listiny
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 11/12/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.docx
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/02/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/02/2018)
Zakladateľská listina v úplnom znení zo dňa 25.1.2018
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 02/06/2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.1.2018
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/06/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/13/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.docx
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/13/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/23/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/23/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/17/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/16/2015)
Zakladateľská listina spoločnosti.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 04/01/2015)
Zápisnica z mimoriadneho valneho zhromaždenia.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/01/2015)
Podpisový vzor.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/01/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/08/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/08/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.doc
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/08/2014)
Zápisnica z VZ zo dňa 2.5.2009
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/19/2009)
Živnostenský list
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 05/19/2009)
Úplné znenie zakladateľskej listiny
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 05/19/2009)
Zápisnica z VZ zo dňa 26.7.2006
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/14/2006)
Źivnostenský list
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 08/14/2006)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 08/14/2006)
Dodatok č.1/2006 k spoločenskej zmluve
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/14/2006)
Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2004
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/03/2005)
Rozhodnutie spoločníka zo dňa 28.11.2003
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/03/2003)
Notárska zápisnica N 131/2003, Nz 112299/2003
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/03/2003)
Podpisový vzor konateľa Rastislav Kollár
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/03/2003)
Úplné znenie zakladateľskej listiny
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/03/2003)
Date of updating data in databases:  07/11/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person