Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Košice I
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  45790/V-Zbl

Business name: 
KAC Solutions s.r.o. v likvidácii
 
Registered seat: 
Mlynská 31
Košice 042 91
 
Identification number (IČO): 
45 650 829
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
07/28/2010
 
Date of deletion: 
12/19/2019
 
Collection of documents: 
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
Type of document: Other document
  (Delivered: 09/30/2011)
čestné vyhlásenie navrhovateľa,ak sa navrhuje zapísať údaj, ktorý nevyplýva z inej prílohy.Podpis navrhovateľa musí byť úradne osvedčený.
Type of document: Other document
  (Delivered: 09/30/2011)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
Type of document: Other document
  (Delivered: 11/02/2011)
čestné vyhlásenie navrhovateľa,ak sa navrhuje zapísať údaj, ktorý nevyplýva z inej prílohy.Podpis navrhovateľa musí byť úradne osvedčený.
Type of document: Other document
  (Delivered: 11/02/2011)
Rozhodnutie URSO
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 11/02/2011)
Uplne znenie spolocenskej zmluvy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 11/02/2011)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/21/2011)
čestné vyhlásenie navrhovateľa,ak sa navrhuje zapísať údaj, ktorý nevyplýva z inej prílohy.Podpis navrhovateľa musí byť úradne osvedčený.
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/21/2011)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/19/2012)
úplné znenie SZ
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 01/19/2012)
Rozhodnutie spolocnika
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/19/2012)
účtovná závierka 2010 + zápisnica
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/26/2011)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/04/2012)
Zapisnica z valneho zhromazdenia
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/04/2012)
ÚZ 2011 + Zápisnica + Vyhlásenie
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/03/2012)
zakladateľská listina
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 05/19/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/14/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/14/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/14/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/15/2014)
Úplné znenie SZ
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 04/16/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 4
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/24/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/24/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/24/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/24/2015)
Úplné znenie SZ
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 07/11/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/30/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/30/2016)
SZ
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 07/22/2010)
PV
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/22/2010)
Prehlásenie správcu vkladu
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/22/2010)
Osvedčenie o ŽO
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 07/22/2010)
Not. zápisnica o priebehu val. zhrom.
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 05/13/2013)
podpisový vzor konateľa - Križiak
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/23/2013)
podpisový vzor konateľa - Buhl
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/23/2013)
oprava zápisnice z valného zhromaždenia
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/23/2013)
zápisnica z valného zhromaždenia - NZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/23/2013)
podpisový vzor
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/13/2013)
rozhodnutie jediného spoločníka
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/13/2013)
NZ-rozhodnutie jediného spoločníka
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/19/2013)
zakladateľská listina
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 06/19/2013)
rozhodnutie konateľa
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/19/2013)
úplne znenie SZ
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 09/12/2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/07/2014)
PV - Ing. Križiak
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/07/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka + Úplné znenie SZ
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 03/23/2015)
Osvedčenie ŽR
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 03/23/2015)
RJS + Úplné znenie SZ
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 03/23/2015)
RJS + Úplné znenie SZ
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 06/20/2016)
RJS + Úplné znenie SZ
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 08/24/2016)
RJS + Úplné znenie SZ
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 09/30/2016)
Osvedčeníe ŽR
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 09/30/2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/16/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/17/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/21/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/21/2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/21/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/22/2018)
rozhodnutie jediného spoločníka
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/20/2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/22/2019)
Spoločenská zmluva
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 03/22/2019)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločníka
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/20/2019)
Podpisový vzor - Križiak, Blichárová
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/20/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/02/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/02/2019)
Výročná správa za rok 2018
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/02/2019)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2019 - 04/2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/01/2019)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2019 - 04/2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/01/2019)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2019 - 04/2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/26/2019)
Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 05/2019 - 09/2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/29/2019)
Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 05/2019 - 09/2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/29/2019)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/18/2019)
Konečná správa o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku
Type of document: Court decision on winding-up of the company with liquidation, Final Report done by Liquidator
  (Delivered: 12/18/2019)
Účtovná závierka zostavená k 27.9.2019
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/18/2019)
Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 27.9.2019
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/18/2019)
Date of updating data in databases:  09/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person