Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Žilina
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sa Insert No.:  10462/L-Zbl

Business name: 
Letisková spoločnosť Žilina, a.s.
 
Registered seat: 
Letisko
Dolný Hričov 013 41
 
Identification number (IČO): 
36 426 032
 
Legal form: 
Joint-stock company
 
Date of entry: 
01/01/2005
 
Collection of documents: 
Účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1 - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/22/2023)
Výročná správa za rok 2022 - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/22/2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/20/2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/20/2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 3
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/20/2023)
odpis-nz-ncrls-1668586616053-1668586730387 (3).asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/13/2022)
odpis-listiny-ncrls-19452-2022-1667818146543-1668586143833-1668586483947 (1).asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 11/30/2022)
Čestné vyhlásenie navrhovateľa, ak sa navrhuje zapísať údaj, ktorý nevyplýva z inej prílohy. Podpis navrhovateľa musí byť úradne osvedčený.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 11/16/2022)
Doklad o povolení na pobyt tejto osoby v Slovenskej republike, ak sa navrhuje zapísať zahraničná fyzická osoba ako osoba oprávnená konať v mene podnikateľa. To neplatí, ak ide o občana členského štátu Európskej únie alebo občana členského štátu Organizáci
Type of document: Other document
  (Delivered: 11/16/2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1 - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/29/2022)
Výročná správa za rok 2021 - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/29/2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1 - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/29/2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/29/2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/29/2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 3
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/29/2022)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 3
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/26/2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 3
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/26/2022)
Súhlas s ustanovením do funkcie.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/17/2021)
Súhlas s ustanovením do funkcie.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/17/2021)
Súhlas s ustanovením do funkcie.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/17/2021)
Súhlas s ustanovením do funkcie.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/17/2021)
Zápisnica z val. zhromaždenia.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/17/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/20/2021)
Výročná správa za rok 2020
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/08/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/08/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/08/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/08/2021)
Odstúpenie z funkcie člena predstavenstva
Type of document: Other document
  (Delivered: 11/09/2020)
Notárska zápisnica NZ 17673/2020
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 08/17/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/23/2020)
Výročná správa za rok 2019
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/23/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/23/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/22/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/22/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/08/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/08/2020)
Osvedčenie z MVZ -NZ 2625/20 z 28/1/20
Type of document: Other document
  (Delivered: 03/06/2020)
Podpisový vzor: Ing.I.Hečko, Ing.M.Bartoš
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/06/2020)
Podpisový vzor: JUDr. M.Miškovič
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/06/2019)
Osvedčenie z MVZ-NZ 33649/19 z 14/10/19+stanovy
Type of document: Other document
  (Delivered: 11/06/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/02/2019)
Výročná správa za rok 2018
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/05/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/30/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/15/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/14/2019)
Výročná správa za rok 2017.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/12/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/08/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/14/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/14/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/14/2018)
súhlas s ustanovením do funkcie DR.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/05/2018)
súhlas s ustanovením do funkcie DR.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/05/2018)
súhlas s ustanovením do funkcie člena predstavenstva.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/05/2018)
súhlas s ustanovením do funkcie člena predstavenstva.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/05/2018)
Súhlas s ustanovením do funkcie/podpisový vzor predseda predstavenstva.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/05/2018)
Zápisnica z MVZ + listina prítomných.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 02/05/2018)
Zápisnica z VZ.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/18/2018)
Notárska zápisnica + listina prítomných.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 10/06/2017)
Podpisový vzor.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/06/2017)
podpisový vzor L. Surmová
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/11/2017)
zápisnica z VZ zo dňa 10/8/2017
Type of document: Other document
  (Delivered: 09/11/2017)
Notárska zápisnica + úplné znenie stanov.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 08/11/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/15/2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/13/2017)
Ročná finančná výročná správa za rok 2016.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/13/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/12/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/12/2017)
Súhlas s ustanovením do funkcie.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/10/2017)
Súhlas s ustanovením do funkcie.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/10/2017)
Súhlas s ustanovením do funkcie.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/10/2017)
Zápisnica z MVZ.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 04/10/2017)
Zápisnica z MVZ z 24/6/16
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/04/2016)
Zápisnica VZ.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 04/25/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/23/2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/23/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/22/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/22/2016)
Výročná správa za rok 2014.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/19/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/18/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/18/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/18/2015)
podpisový vzor M. Kunsch
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/03/2015)
zápisnica z VZ zo dňa 26/6/2015, účt. záv. 2014+VS
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/03/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/19/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/17/2015)
Výročná správa za rok 2013.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/28/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/24/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/23/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/23/2014)
Zápisnica z VZ z 10/6/14
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/07/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/06/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/06/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/06/2014)
Zápisnica z VZ z 12/6/13
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/19/2013)
Účtovná závierka 2012+pozn.+SNA
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/19/2013)
Výročná správa 2012
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/19/2013)
Výročná správa+Účtovná závierka 2011+Poznámky+SNA
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/11/2012)
účtovna závierka 2010 + poznámky + výročna správa + SNA
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/04/2011)
zápisnica z VZ zo dňa 29/12/2010
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/13/2011)
podpisový vzor J. Stehlík, I. Hečko, A. Sočuvka
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/13/2011)
Výročná správa 2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/18/2010)
Osvedčenie z VZ-VZ 19282/10 z 31/5/10
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/18/2010)
Osvedčenie ŽO z 8/6/10
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 06/18/2010)
Účtovná závierka 2009+poznámky
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/02/2010)
Účtovná závierka 2008
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/15/2009)
Výročná správa 2008
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/15/2009)
Rozhodnutie o premene menovitej hodnoty zo dňa 8/4/09
Type of document: Other document
  (Delivered: 04/15/2009)
Podpisový vzor J. Švec
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/29/2008)
Osvedčenie o MVZ-NZ 53240/08 z 1/12/08+Stanovy
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/16/2008)
Živnostenský list z 15/12/08
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 12/16/2008)
Výročná správa 2007 + účtovná závierka 2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/16/2008)
rozhodnutie na prevádzkovanie letiska Žilina z 27.02.2007 a o predĺžení platnosti
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 07/30/2007)
NZ 25207/07
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 07/30/2007)
podpisový vzor JUDr. Martin Píry
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/30/2007)
živnostenský list z 13.07.2007
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/30/2007)
výročná správa 2006, správa nezávislého audítora, podnikateľský plán
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/13/2007)
Nz 47892/06, podpisové vzory,
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/09/2007)
Podpisový vzor: Ing. I. Hečko, Ing. M. Meszáros, Ing. J. Stehlík
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/08/2007)
Plnomocenstvo z 28/12/06
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/08/2007)
Účtovná závierka 2005+VS+SNA
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/29/2006)
Rozhodnutie jediného akcionára o odvolaní člena DR,
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/20/2006)
Nz 62706/05
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/03/2006)
Nz 89606/04, zriaďovacia listina, vyhlásenie členov DR, vyhlásenie členov predstavenstva
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 01/27/2005)
Date of updating data in databases:  11/30/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person