Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Prešov
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Dr Insert No.:  10187/P-Zbl

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Pobieda Palota
 
Registered seat: 
45
Palota 068 01
 
Identification number (IČO): 
52 304 248
 
Legal form: 
Cooperative
 
Date of entry: 
03/16/2019
 
Collection of documents: 
Notárska zápisnica o ustanovujúcej schôdzi družstva.asics
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 03/08/2019)
Stanovy družstva.asics
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 03/08/2019)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asics
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 03/08/2019)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asics
Type of document: Other document
  (Delivered: 03/08/2019)
Schválená účtovná závierka za obdobie 03/2019 - 12/2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/01/2020)
Schválená účtovná závierka za obdobie 03/2019 - 12/2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/01/2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/17/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/17/2021)
Date of updating data in databases:  08/11/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person