Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the City Court Košice
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Dr Insert No.:  1486/V-Zbl

Business name: 
Socium družstvo
 
Registered seat: 
Tajovského 17
Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
 
Identification number (IČO): 
52 387 950
 
Legal form: 
Cooperative
 
Date of entry: 
05/18/2019
 
Collection of documents: 
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/15/2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/15/2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/25/2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/25/2022)
Schválená účtovná závierka za obdobie 05/2019 - 12/2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/17/2021)
Schválená účtovná závierka za obdobie 05/2019 - 12/2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/17/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/03/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/03/2021)
Zápisnica z členskej schôdze.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/04/2020)
Podpisový vzor.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/04/2020)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 05/17/2019)
Doklad preukazujúci splatenie určitej časti zapisovaného základného imania.asice
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 05/17/2019)
Stanovy družstva.asice
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 05/17/2019)
Notárska zápisnica o ustanovujúcej schôdzi družstva.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/17/2019)
Podpisový vzor.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/17/2019)
Date of updating data in databases:  05/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person