Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Bratislava I
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  138531/B-Zbl

This list of documents of the company was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Tis-mont s. r. o.
 
Registered seat: 
Gárdonyská 951/44
Dolný Štál 930 10
 
Identification number (IČO): 
52 458 091
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
06/26/2019
 
Collection of documents: 
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 06/24/2019)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.08.2019.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/13/2019)
Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/29/2021)
Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/26/2021)
zapisnica z valneho zhromazdenia.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/18/2021)
Zápisnica z valného zhromaždenia.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/30/2020)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.07.2020.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/06/2020)
nove znenie spolocenskej zmluvy.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 06/18/2021)
Súhlas s ustanovením do funkcie konateľa a podpisový vzor konateľa - Antal.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/06/2020)
Súhlas s ustanovením do funkcie konateľa a podpisový vzor konateľa - Tomko.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/06/2020)
Súhlas s ustanovením do funkcie konateľa a podpisový vzor konateľa.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/13/2019)
Podpisový vzor.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/29/2021)
Podpisový vzor.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/24/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/29/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/29/2021)
Živnostenské oprávnenie.asice
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 10/29/2021)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 06/24/2019)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 06/24/2019)
Date of updating data in databases:  03/23/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person