Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Bratislava I
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sa Insert No.:  6979/B-Zbl

Business name: 
LS a. s.
 
Registered seat: 
Slávičie údolie 106
Bratislava-mestská časť Staré Mesto 811 02
 
Identification number (IČO): 
34 122 303
 
Legal form: 
Joint-stock company
 
Date of entry: 
06/06/1995
 
Collection of documents: 
Zápisnica z MVZ
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/22/2011)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 08/22/2011)
Podpisový vzor konateľa Ing. Eduard Kucej
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/22/2011)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/02/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/03/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/03/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/30/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/13/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/13/2015)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 03.12.2014
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/09/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/23/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/24/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/21/2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/21/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/21/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/21/2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/19/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/20/2017)
zmluva o predaji časti podniku zo dňa 12.12.2016
Type of document: Contract of sale of enterprise/part thereto
  (Delivered: 12/29/2016)
spoločenská zmluva zo dňa 12.12.2016
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 12/29/2016)
rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.12.2016
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/29/2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 24.3.2016
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/01/2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 14.12.2015.
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/21/2016)
Spoločenská zmluva spoločnosti z 14.12.2015.
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 01/21/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/01/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/01/2018)
zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.09.2013
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/26/2013)
podpisové vzory-Ing. Marián Školník, Ing. Ladislav Čábi zo dňa 12.09.2013
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/26/2013)
zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.12.2011
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/13/2012)
zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.11.2012
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/27/2012)
zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.06.2012
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/26/2012)
úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 14.06.2012
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 06/26/2012)
podpisový vzor-Ing. Ladislav Čábi zo dňa 19.06.2012
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/26/2012)
úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 21.12.2011
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 01/13/2012)
úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 12.09.2013
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 09/26/2013)
Spoločenská zmluva z 1.7.2011
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 05/07/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 1.7.2011
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/07/2011)
Vyhlásenie o zmene rozsahu splania základného imania z 17.7.2011
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/07/2011)
Vyhlásenie spoločníka o prevzatí záväzku na nový peňažný vklad - Ing. Eva Kraščeničová, Ing. arch. Rudolf Kraščenič
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/07/2011)
účtovná závierka 2011
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 01/16/2013)
Podpisový vzor - Ing. Ladislav Čábi
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/09/2014)
Podpisový vzor - Andrej Thiel
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/09/2014)
Zápisnica z rokovania MVZ zo dňa 03.12.2014
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/09/2014)
Živnostenský list Okr. úradu Dunajská Streda č.Žo-2002/32539/3/VAR, č.živn.reg.201-10493.
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 01/21/2016)
Podpisový vzor z 14.12.2015.
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/21/2016)
Spoločenská zmluva z 24.3.2016
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 04/01/2016)
podpisový vzor-Ing. Michal Oravec zo dňa 12.12.2016
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/29/2016)
notárska zápisnica N 1378/2018,Nz 19325/2018 zo dňa 13.06.2018
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 06/15/2018)
rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.06.2018
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 06/15/2018)
Rozhodnutie spoločníka
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/10/2018)
SZ
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/10/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/27/2019)
návrh zmluvy o zlúčení
Type of document: Draft merger agreement in accordance with specific regulation (Council regulation (EC) No.1435/2003)
  (Delivered: 04/30/2019)
Výročná správa za rok 2017
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/05/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/05/2019)
Výročná správa za rok 2018
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/09/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/09/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/09/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/09/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/08/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/08/2020)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 6.4.2020
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/06/2020)
Výročná správa za rok 2019
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/19/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/09/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/09/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/22/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/22/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/23/2021)
Výročná správa za rok 2020
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/29/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/28/2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/28/2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/06/2022)
Date of updating data in databases:  03/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person