Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Žilina
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  73034/L-Zbl

Business name: 
Aquawell s. r. o.
 
Registered seat: 
Vysokoškolákov 8556/33B
Žilina 010 08
 
Identification number (IČO): 
52 591 905
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
09/03/2019
 
Collection of documents: 
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/08/2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/08/2023)
zakladatelska_listina.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 08/30/2022)
prezencna_listina.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/30/2022)
zapisnica_VZ.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/30/2022)
podpis_konatela.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/30/2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/18/2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/18/2022)
Úplné znenie ZZ.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 07/13/2021)
Zápisnica z VZ.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/13/2021)
Prezenčná listina VZ.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/13/2021)
Podpisový vzor a súhlas s vymenovaním konateľa.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/13/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/11/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/11/2021)
Zápisnica VZ.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/15/2020)
Podpisový vzor a súhlas s vymenovaním konateľa.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/15/2020)
Prezenčná listina k VZ.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/15/2020)
Úplné znenie SZ.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/15/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/08/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/08/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/08/2020)
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 08/25/2019)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 08/25/2019)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 08/25/2019)
Podpisový vzor a súhlas s vymenovaním konateľa.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/25/2019)
Date of updating data in databases:  12/08/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person