Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Trnava
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  45399/T-Zbl

Business name: 
Altran Slovakia s. r. o.
 
Registered seat: 
Piešťanská 3
Trnava 917 01
 
Identification number (IČO): 
46 655 956
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
05/04/2012
 
Collection of documents: 
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/30/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/31/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/31/2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/10/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/10/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/02/2015)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 04/27/2012)
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 04/27/2012)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 04/27/2012)
Podpisovy_vzor_konatela
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/27/2012)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/13/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/13/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/04/2016)
Úplné znenie zakladateľskej listiny.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 11/26/2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/29/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/29/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/08/2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/13/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/13/2018)
Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 7.2.2013
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 04/17/2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/16/2016)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/30/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/05/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/06/2019)
Úplné znenie Zakladateľskej listiny zo dňa 5.3.2019
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 03/06/2019)
Plnomocenstvo zo dňa 17.1.2019
Type of document: Other document
  (Delivered: 03/06/2019)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/30/2017)
Podpisový vzor konateľa.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/30/2017)
Podpisový vzor prokuristu
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/18/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/18/2013)
Podpisový vzor prokuristu.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/13/2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka - zmena sídla.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/13/2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka - prokurista.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/13/2018)
Rozhodnutie.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/02/2018)
Podpisovy vzor 1.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/02/2018)
Podpisovy vzor 2.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/02/2018)
1_Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/31/2019)
Účtovná závierka k 31.12.2012
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/23/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti o odvolaní a vymenovaní konateľov a odvolanie prokuristu zo dňa 12.2.2020
Type of document: Other document
  (Delivered: 03/10/2020)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti o vymenovaní prokuristov zo dňa 12.2.2020
Type of document: Other document
  (Delivered: 03/10/2020)
Podpisový vzor konateľa Dagmar Griesmeier
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/10/2020)
Podpisový vzor konateľa Werner Ferreira da Silva
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/10/2020)
Úplné znenie zakladateľskej listiny
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 03/10/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/22/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/22/2020)
Podpisový vzor konateľa Werner Ferreira da Silva
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/26/2020)
Úplné znenie zakladateľskej listiny
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 03/26/2020)
Podpisový vzor konateľa Dagmar Griesmeierq
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/26/2020)
Rozhodnutie jediného spoločníka
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/15/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/25/2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/24/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/24/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/24/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/06/2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/06/2022)
Date of updating data in databases:  06/23/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person