Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Prešov
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  39246/P-Zbl

Business name: 
GASKO XTech, s.r.o.
 
Registered seat: 
Budovateľská 52/A
Prešov 080 01
 
Identification number (IČO): 
52 710 513
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
10/26/2019
 
Collection of documents: 
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/25/2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/25/2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/02/2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/02/2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/08/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/08/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/08/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/27/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/27/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/27/2020)
Spoločenská zmluva.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 11/14/2019)
zápisnica z VZ.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/14/2019)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/14/2019)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.asice
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 11/14/2019)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/23/2019)
Úradný záznam.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/23/2019)
Spoločenská zmluva (úplné znenie).asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 10/23/2019)
Suhlas s ustanovenim do funkcie konateľov.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/09/2019)
Podpisove vzory konatelov.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/09/2019)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 10/09/2019)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 10/09/2019)
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 10/09/2019)
Date of updating data in databases:  11/29/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person