Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Trenčín
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sa Insert No.:  10770/R-Zbl

Business name: 
ADVANCE INVESTMENTS a.s.
 
Registered seat: 
Ciglianska cesta 1
Prievidza 971 36
 
Identification number (IČO): 
36 394 891
 
Legal form: 
Joint-stock company
 
Date of entry: 
10/30/2000
 
Collection of documents: 
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/08/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/09/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/16/2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/20/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/21/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/12/2018)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/27/2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/17/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/17/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/19/2019)
Znalecký posudok 4/2019 zo dňa 21. 05. 2019.asice
Type of document: Expert statement
  (Delivered: 06/11/2019)
Zmluva o prevode OP z 7/6/19
Type of document: Contract of sale of enterprise/part thereto
  (Delivered: 06/11/2019)
Notárska zápisnica zo dňa 18. 10. 2019.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 11/12/2019)
Úplné znenie stanov Spoločnosti po zmene - 1x do zbierky listín.asice
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 11/12/2019)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení - 1x do zbierky listín.asice
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 11/12/2019)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 19. 09. 2018.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/05/2019)
Listina prítomných akcionárov z mimoriadneho valného zhromaždenia z 19. 09. 2018.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/05/2019)
Notárska zápisnica z 03. 12. 2019.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/05/2019)
Listina prítomných akcionárov z mimoriadneho valného zhromaždenia z 03. 12. 2019.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/05/2019)
Úplné znenie stanov spoločnosti po zmenách prijatých rozhodnutím valného zhromaždenia z 03.12.2019.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/05/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/06/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/06/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/06/2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/27/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/27/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/09/2021)
Zápisnica z valného zhromaždenia
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/20/2021)
Listina prítomných
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/20/2021)
Podpisový vzor a súhlas s ustanovením do funkcie člena dozornej rady spoločnosti - Ing. Andrea Buociková
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/20/2021)
Podpisový vzor a súhlas s ustanovením do funkcie člena dozornej rady spoločnosti - Mgr. Pavol Jurga
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/20/2021)
Podpisový vzor a súhlas s ustanovením do funkcie člena dozornej rady spoločnosti - Ing. Anton Mamojka
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/20/2021)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/09/2022)
Úplné znenie stanov spoločnosti.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/21/2016)
Listina prítomných akcionárov na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti zo dňa 21. 12. 2016.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/21/2016)
Notárska zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 21. 12. 2016.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 12/21/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/04/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/29/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/28/2016)
Podpisový vzor člena dozornej rady.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/03/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/03/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/07/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/14/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/14/2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/08/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/06/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/06/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/06/2014)
Účtovná závierka 2012 + Poznámky
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/15/2013)
Zápisnica z mimoriadneho VZ zo dňa 19. 09. 2013
Type of document: Other document
  (Delivered: 10/07/2013)
Účtovná závierka 2011+pozn.
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/15/2013)
Účtovná závierka 2010+pozn.
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/15/2013)
účtovná závierka 2009 + poznámky + SNA
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/03/2010)
účtovná závierka 2001 + správa audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/17/2002)
NZ 439/02 zo dňa 5/6/02
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/17/2002)
úplné znenie stanov zo dňa 7/6/02
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/17/2002)
podpisový vzor B. Jurga, J. Štrba, R. Žatko, M. Bahelka, A. Mamojka
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/14/2003)
zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20/12/02
Type of document: Other document
  (Delivered: 04/14/2003)
Úplné znenie stavnov
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 04/14/2003)
2x Nz 1116/02 zo dňa 19/12/02
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/14/2003)
podpisový vzor R. Žatko, A. Mikloš, M. Buocík, Ľ. Trnka, J. Štrba
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/22/2003)
zápisnica zo zasadania dozornej rady zo dňa 22/9/03
Type of document: Other document
  (Delivered: 10/22/2003)
NZ 83266/03 zo dňa 22/9/03 - osvedčenie VZ
Type of document: Other document
  (Delivered: 10/22/2003)
Úz. stanov zo dňa 22/9/03
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/22/2003)
účtovná závierka 2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/17/2004)
Účtovná závierka r. 2002,
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/17/2004)
Zápis val. zhromaždenia, účt. závierka 2004,
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/19/2005)
Osvedčenie o priebehu MVZ - NZ 40413/05 z 31/8/05
Type of document: Other document
  (Delivered: 09/29/2005)
Podpisový vzor: Mgr. J. Buocik
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/29/2005)
Účtovná závierka za rok 2006 + poznámky + VS
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/27/2007)
Účt. závierka 2005, audit. správa,
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/08/2006)
Nz 24060/06 zo dňa 16/6/06; živn. list zo dňa 2/6/06
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/11/2006)
Znalecký posudok č. 4/2008 z 30/4/08
Type of document: Expert statement
  (Delivered: 06/23/2008)
nZ 25283/08 zo dňa 13/6/08 - osvedčenie o priebehu VZ
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 06/27/2008)
Stanovy zo dňa 6.2.2009
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 02/20/2009)
rozhodnutie štat. orgánu zo dňa 6.2.2009
Type of document: Other document
  (Delivered: 02/20/2009)
Účtovná závierka 2008 + poznámky + SNA
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/08/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia 08.12.2008 - NZ, Stanovy
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/10/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia a listina prítomných 10.11.2008
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/10/2008)
účtovna závierka 2007 + poznámky
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/04/2008)
Stanovy UZ, 04.08.08
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 09/04/2008)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/09/2022)
Date of updating data in databases:  07/01/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person