Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the City Court Bratislava III
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  142980/B-Zbl

This list of documents of the company was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
FK - Trend, s.r.o.
 
Registered seat: 
Jenisejská 45A
Košice - mestská časť Nad jazerom 040 12
 
Identification number (IČO): 
36 241 334
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
01/29/2001
 
Collection of documents: 
Podpisový vzor konateľa - Štefan Bertok, zo dňa 22.4.2020
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/28/2020)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.4.2020
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/28/2020)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.10.2020
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/28/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/01/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/01/2020)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.1.2020
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/20/2020)
Vyhlásenie Dozornej rady zo dňa 23.1.2020
Type of document: Other document
  (Delivered: 02/20/2020)
Vyhlásenie štatutárneho orgánu o zmene rozsahu splatenia základného imania zo dňa 23.1.2020
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 02/20/2020)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/11/2019)
Dodatok k spoločenskej zmluve
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/11/2019)
Podpisový vzor člena dozornej rady Jozef Mikeš
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/11/2019)
Podpisový vzor člena dozornej rady Edita Horváthová
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/11/2019)
Podpisový vzor konateľa Magdaléna Horváthová
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/11/2019)
Zmluva o prevode obchodného podielu z Anna Matovičová, František Mikurčík a Martin Krivosudský na Magdaléna Horváthová
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/11/2019)
Zápisnica z VZ z 6.12.2019
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/11/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/19/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/19/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/07/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/07/2018)
Podpisové vzory členov dozornej rady Ján Baumgartner, Ing. Alena Steinhauserová, Bohuš Kavúlek
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/27/2017)
Zápisnica z VZ z 26.10.2017
Type of document: Other document
  (Delivered: 10/27/2017)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 10/27/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/22/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/27/2016)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/11/2016)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 01/11/2016)
Zmluva o prevode obchodného podielu z Anna Matovičová na František Mikurčík, Martin Krivosudský
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/11/2016)
Zápisnica z MVZ z 23.11.2015
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/11/2016)
Vyhlásenie správcu vkladu
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 01/11/2016)
Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia vkladov a základného imania - Anna Matovičová
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/11/2016)
Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia vkladov a základného imania - František Mikurčík
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/11/2016)
Zmluva o prevode obchodného podielu z Anna Matovičová na František Mikurčík, Martin Krivosudský
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/12/2015)
Osvedčenie o živnosenskom oprávnení
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 12/12/2015)
Zápisnica z MVZ z 23.11.2015
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/12/2015)
Vyhlásenie správcu vkladu
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 12/12/2015)
Vyhlásenie konateľa František Mikurčík
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/12/2015)
Vyhlásenie konateľa Anna Matovičová
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/12/2015)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/12/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/07/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/17/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/17/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/16/2014)
Účtovná závierka k 31.12.2012
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/03/2013)
Účtovná závierka k 31.12.2011
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/16/2012)
Účtovná závierka k 31.12.2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/07/2010)
Účtovná závierka k 31.12.2008
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/17/2009)
Účtovná závierka k 31.12.2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/17/2008)
Účtovná závierka k 31.12.2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/25/2007)
Účtovná závierka k 31.12.2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/25/2007)
Účtovná závierka k 31.12.2004
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/02/2005)
Účtovná závierka k 31.12.2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/02/2005)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 08/02/2005)
Vyhlásenie o prevzatí záväzku na nový vklad
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/21/2005)
Vyhásenie o prevzatí záväzku na nový vklad
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/21/2005)
Vyhlásenie konateľov
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/21/2005)
Zápisnica z VZ
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/21/2005)
Date of updating data in databases:  02/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person