Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Trnava
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  47913/T-Zbl

Business name: 
VA-WI s. r. o.
 
Registered seat: 
Bacsáková 241/21
Dunajská Streda 929 01
 
Identification number (IČO): 
53 301 650
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
09/26/2020
 
Collection of documents: 
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/01/2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/01/2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/02/2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/02/2022)
Schválená účtovná závierka za obdobie 09/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/11/2021)
Schválená účtovná závierka za obdobie 09/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/11/2021)
Spoločenská zmluva.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 10/22/2020)
Podpisový vzor 2.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/22/2020)
Podpisový vzor 1.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/22/2020)
Rozhodnutie spoločníka.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/22/2020)
Osvedčenie ZO.asice
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 10/16/2020)
Podpisový vzor.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/24/2020)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 09/24/2020)
Spoločenská zmluva
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 09/24/2020)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 09/24/2020)
Date of updating data in databases:  09/21/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person