Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Trenčín
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  41039/R-Zbl

This list of documents of the company was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
coMAD s. r. o.
 
Registered seat: 
Kutlíkova 17/B
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 02
 
Identification number (IČO): 
52 899 357
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
05/21/2020
 
Collection of documents: 
Zápisnica z VZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/03/2023)
Spoločenská zmluva
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 10/03/2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/02/2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/02/2022)
Zápisnica z VZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/10/2022)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 01/10/2022)
Spoločenská zmluva
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 01/10/2022)
Schválená účtovná závierka za obdobie 05/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/23/2021)
Schválená účtovná závierka za obdobie 05/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/23/2021)
Zápisnica z MVZ, Prezenčná listina
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/14/2021)
Zakladateľská listina
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 01/14/2021)
Podpisový vzor - Geleta.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/22/2020)
Podpisový vzor - Skovajsa.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/22/2020)
Spoločenská zmluva.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 09/22/2020)
Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/22/2020)
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 02/06/2020)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 02/06/2020)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 02/06/2020)
Podpisový vzor a vyhlásenie konateľa.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/06/2020)
Date of updating data in databases:  02/29/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person