Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Košice I
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sa Insert No.:  1758/V-Zbl

Business name: 
Falck Emergency a. s. v likvidácii
 
Registered seat: 
Južná trieda 4B
Košice - mestská časť Juh 040 01
 
Identification number (IČO): 
44 906 021
 
Legal form: 
Joint-stock company
 
Date of entry: 
08/18/2009
 
Collection of documents: 
Notárska zápisnica N 99/2009 NZ 24765/2009 NCRIs 25159/2009 zakladateľská listina
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 08/11/2009)
Notárska zápisnica N 52/2010 Nz 4515/2010 NCRIs 4615/2010 osvedčenie o priebehu VZ zo dňa 11.02.2010
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 02/15/2010)
Zápisnica z RVZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/11/2009)
1_zapisnica z valneho zhromazdenia.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/23/2018)
Zápisnica z RVZ zo dňa 29.03.2010
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/26/2010)
zapisnica z vz.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/22/2016)
1_zapisnica z valneho zhromazdenia.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/08/2017)
1_rozhodnutie valneho zhromazdenia.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/18/2018)
Vzdanie sa funkcie predsedu dozornej rady J. Matyska.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/30/2019)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.07.2020.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/17/2020)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.08.2020 .asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/17/2020)
Rozhodnutie spoločnosti FALCK DENMARK A/S.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/17/2020)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti, vzdanie sa funkcie, listina prítomných, pozvánka
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/05/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 13.05.2013
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/22/2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 29.9.2014
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/06/2014)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/05/2014)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti z 16.12.2015
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/22/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/28/2022)
Rozhodnutie jediného akcionára.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/27/2023)
Úplné znenie stanov.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 08/17/2020)
úplné znenie stanov zo dňa 04.06.2014
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 07/12/2016)
Stanovy spoločnosti 19.11.2019.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 11/27/2019)
Podpisový vzor predseda predstavenstva_Toftild.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/27/2019)
3_podpisovy vzor Heineke.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/23/2018)
4_podpisovy vzor Bomholt.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/23/2018)
Podpisový vzor: Ing. Ivo Krpelan
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/11/2009)
Podpisový vzor: Ing. Slavomír Sabol
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/11/2009)
Podpisový vzor: Mgr. Ján Šteso
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/11/2009)
Podpisový vzor: Mgr. Viktor Gumán
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/11/2009)
Podpisový vzor - Pedersen.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/17/2020)
2_podpisovy vzor Sykora.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/08/2017)
3_podpisovy vzor Matyska.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/08/2017)
Podpisový vzor.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/22/2016)
podpisovy vzor karas.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/22/2016)
podpisovy vzor sabol.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/22/2016)
podpisovy vzor krpelan.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/22/2016)
Podpisový vzor_Jan Jeno.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/28/2022)
Podpisový vzor .asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/28/2022)
Vyhlásenie a podpisový vzor: Ing. Roman Závodský
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/05/2014)
Vzdanie sa funkcie člena štatutárnehio orgánu: Mgr. Róbert Vizvári
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/05/2014)
Vyhlásenie a podpisový vzor: Mgr. Róbert Vizvári zo dňa 13.05.2013
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/22/2013)
Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou + výkaz vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky 2012
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/16/2013)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2020 - 08/2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/24/2022)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/24/2022)
Vyhlásenie.asice
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/28/2022)
Výročná správa + správa nezávislého audítora + účtovná závierka + správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou 2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/26/2010)
Správa o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou 2011
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/09/2013)
Dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou 2012
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/16/2013)
Účtovná závierka + dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou + dodatok sp=ráva audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou 2012
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/09/2013)
Správa audítora o overení účtovnej závierky 2010
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/20/2011)
Výročná správa za rok 2011
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/04/2012)
Výročná správa za rok 2019
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/28/2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/29/2021)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/12/2020)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/12/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/29/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/29/2020)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2020 - 08/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/01/2020)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2020 - 08/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/01/2020)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/08/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/08/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/08/2014)
Výročná správa za rok 2011.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/13/2014)
Výročná správa za rok 2011.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/14/2014)
Výročná správa za rok 2012.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/15/2014)
Výročná správa za rok 2012.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/15/2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/23/2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/25/2014)
Výročná správa za rok 2013.rtf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/17/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/11/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/14/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/12/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/12/2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/16/2016)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/25/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/09/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/10/2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/21/2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/08/2017)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/07/2017)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2016.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/07/2017)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/07/2017)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/07/2017)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/07/2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/07/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/07/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/01/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/01/2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/01/2018)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/14/2018)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.rtf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/14/2018)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/14/2018)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2017.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/14/2018)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/14/2018)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/13/2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/04/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/04/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/15/2019)
Znalecký posudok: Stanovenie všeobecnej hodnoty majetku
Type of document: Expert statement
  (Delivered: 12/21/2009)
Znalecký posudok: Stanovenie všeobecnej hodnoty majetku
Type of document: Expert statement
  (Delivered: 12/21/2009)
Notarska_zapisnica.asice
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 11/18/2019)
Notarska_zapisnica.asice
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 11/18/2019)
Zmluva o prevode akcií - 2x
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/21/2009)
Plnomocesnstvo zo dňa 23.02.2011
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/22/2013)
Plnomocenstvo
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/22/2013)
Výpis zo živnostenského registra č. 110-188630 zo dňa 03.08.2009
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 08/11/2009)
Zoznam majetku spoločnosti zo dňa 18.12.2020.asice
Type of document: List of assets
  (Delivered: 12/30/2020)
Date of updating data in databases:  03/22/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person