Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the City Court Bratislava III
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  3169/B-Zbl

Business name: 
Edenred Slovakia, s. r. o.
 
Registered seat: 
Karadžičova 8, P.O.BOX 21
Bratislava 215 820 15
 
Identification number (IČO): 
31 328 695
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
07/20/1992
 
Collection of documents: 
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/12/2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/12/2024)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/30/2024)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/30/2024)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/22/2024)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/06/2024)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/06/2024)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/15/2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/15/2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/17/2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/17/2023)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/10/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/09/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/09/2021)
Výročná správa za rok 2019
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/17/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/16/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/16/2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 01/12/2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/08/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/08/2020)
Výročná správa za rok 2018
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/04/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/26/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/02/2019)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/10/2019)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/10/2019)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 09/10/2019)
Rozhodnutie jedineho spoločníka o vymenovaní Mag. Petra Šima za konateľa .asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/10/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/07/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/06/2019)
Rozhodnutie o rozšírení činnosti.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/19/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/15/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/15/2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/15/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/15/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/15/2018)
Výročná správa za rok 2016.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/30/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/30/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/30/2017)
Rozhodnutie spoločníkov spoločnosti
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/15/2017)
Notárska zápisnica N 902/2017 , Nz 57707/2017
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/15/2017)
podpisový vzor-Cyril Marc Marie Favel zo dňa 21.08.2017
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/06/2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/01/2017)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 24.7.2017, PL
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/10/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/20/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/19/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/19/2017)
Výročná správa za rok 2015.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/22/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/19/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/14/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/14/2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/31/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/31/2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/31/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/21/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/20/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/03/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1 - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/03/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1 - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/03/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/09/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/08/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/08/2014)
Výročná správa za rok 2010
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/15/2013)
Výročná správa za rok 2011
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/15/2013)
Výročná správa za rok 2012
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/15/2013)
úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 26.07.2013
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 09/27/2013)
osvedčenie o živnosti zo dňa 13.09.2013
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 09/27/2013)
uznesenie zo dňa 25.09.2013
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 09/27/2013)
Uznesenie spoločníkov zo dňa 25.6.2013
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/04/2013)
Podpisový vzor Philippe Stéphane Dufour
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/04/2013)
Plnomocenstvo
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/07/2013)
Účtovná závierka za rok 2012, správa audítora, vyhlásenie
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/07/2013)
uplne znenie
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/06/2012)
uznesenie zo dňa 24.1.2011, správa nezávislého audítora, plná moc,
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/16/2012)
vyhlásenie konateľa
Type of document: Other document
  (Delivered: 11/16/2012)
uznesenie
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/04/2012)
uplne znenie spoloc. zmluvy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 09/04/2012)
listina o ustanoveni do funkcie
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/04/2012)
listina o ustanoveni do funkcie
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/04/2012)
listina o ustanoveni do funkcie
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/04/2012)
Účtovná závierka 2011, Vyhlásenie
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/17/2012)
Účtovná závierka 2010
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/17/2012)
Plnomocenstvo zo dňa 06.07.2012
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/17/2012)
Plnomocenstvo - zo dňa 17.07.2012
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/17/2012)
UZNESENIE valného zhromaždenia spoločnosti
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/17/2010)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti, 07.09.2010
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 09/17/2010)
UZNESENIE valného zhromaždenia spoločnosti, 30.03.2010
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/08/2010)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti, 07.06.2010
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 06/08/2010)
UZNESENIE valného zhromaždenia spoločnosti, 5.2.2010
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/18/2010)
LISTINA O USTANOVENÍ DO FUNKCIE A PODPISOVÝ VZOR KONATEĽA, Eric Marc Marie Fidéle de Ladoucette, 05.02.2010
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/18/2010)
plnomocenstvo zo dňa 09.12.2009
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/21/2009)
účtovná závierka za rok 2008, výročná správa, správa audítora, vyhlásenie konateľa
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/21/2009)
účtovná závierka 2006, správa nezávislého audítora 23.1.2008
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/03/2009)
účtovná závierka 2005, správa nezávislého audítora 5.6.2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/03/2009)
vyhlásenie 4.6.2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/03/2009)
vyhlásenie, plnomocenstvo 4.6.2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/03/2009)
vyhlásenie, plnomocenstvo 4.6.2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/03/2009)
účtovná závierka 2007, správa nezávislého audítora 28.3.2008
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/03/2009)
plnomocenstvo 4.6.2009
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/03/2009)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy, 4.9.2008
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 11/10/2008)
Uznesenie zo zasadnutia valného zhromaždenia, 2008
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/10/2008)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy, 25.1.2008
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 02/04/2008)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia, 25.1.2008
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/04/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka, 17.12.2007
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/10/2008)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy, 21.12.2007
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 01/10/2008)
Uznesenie spoločníkov zo dňa 23.11.2007
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/05/2007)
Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 28.11.2007
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/05/2007)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia, 10.11.2007
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/26/2007)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy, 10.11.2007
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 11/26/2007)
Živnostenský list č. OŽP-A/2007/34820-2/CR1, 7.8.2007
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 08/10/2007)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia, 1.6.2007
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/10/2007)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy, 1.6.2007
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 08/10/2007)
LISTINA O USTANOVENÍ DO FUNKCIE a podpisový vzor, Pierre Auguste Albert Gagnoud, 17.6.2007
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/27/2007)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia, 18.5.2007
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/27/2007)
Výročná správa za rok 2004
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/15/2006)
audítorská správa za rok 1995
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/08/2004)
správa z previerky a účtovné výkazy za rok 1996
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/08/2004)
audítorská správa a účtovná závierka za rok 1997
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/08/2004)
audítorská správa a účtovná závierka za rok 1998
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/08/2004)
audítorská správa a účtovná závierka za rok 1999
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/08/2004)
audítorská správa a účtovná závierka za rok 2000
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/08/2004)
výročná správa za rok 2001
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/08/2004)
výročná správa za rok 2002
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/08/2004)
výročná správa za rok 2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/08/2004)
dodatok č.9 k spoločenskej zmluve
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/10/2002)
spoločenská zmluva
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/10/2002)
dodatok č.7 k spoločenskej zmluve
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/11/2002)
dodatok č.8 k spoločenskej zmluve
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/11/2002)
spoločenská zmluva
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 03/11/2002)
Date of updating data in databases:  07/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person