Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the City Court Bratislava III
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  150050/B-Zbl

This list of documents of the company was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
TRANS SERVIS 24 s.r.o. v likvidácii
 
Registered seat: 
ul. 29. augusta 1524/24
Banská Bystrica 974 01
 
Identification number (IČO): 
31 637 809
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
10/16/1995
 
Collection of documents: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 4.1.2023
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/04/2023)
Čestné vyhlásenie navrhovateľa, ak sa navrhuje zapísať údaj, ktorý nevyplýva z inej prílohy. Podpis navrhovateľa musí byť úradne osvedčený.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/07/2020)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/21/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/21/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/21/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/21/2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/10/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/10/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/16/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/15/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/06/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/05/2016)
SZ-úzn., TRANS SERVIS 24 s.r.o. zo dňa 25.8.2015
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 08/28/2015)
Licencia, TRANS SERVIS 24 s.r.o..zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 08/28/2015)
Zápisnica z VZ+PL, TRANS SERVIS 24 s.r.o. zo dňa 25.8.2015
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/28/2015)
Zápisnica z VZ+PL, TRANS SERVIS 24 s.r.o. zo dňa 30.6.2015
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/17/2015)
Osvedčenie ŽR, TRANS SERVIS 24 s.r.o..zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 07/17/2015)
Rozhodnutie, TRANS SERVIS 24 s.r.o..zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 07/17/2015)
SZ-úzn., TRANS SERVIS 24 s.r.o. zo dňa 30.6.2015
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 07/17/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/03/2015)
Splnomocnenie, Rozhodnutie jediného spoločníka, Zmluva o nájme, Výpis z LV.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 02/25/2015)
zapisnica.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 10/31/2014)
spolocenska.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/31/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/02/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/30/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/29/2014)
Date of updating data in databases:  06/17/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person