Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the City Court Bratislava III
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  151075/B-Zbl

Business name: 
ROYAL elektro s. r. o. v likvidácii
 
Registered seat: 
Karpatské námestie 10A
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
 
Identification number (IČO): 
46 600 167
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
03/22/2012
 
Collection of documents: 
listina prítomných spoločníkov.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/08/2020)
zápisnica.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/08/2020)
zakladateľská listina.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 01/08/2020)
podpisový vzor.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/08/2020)
zapisnica z VZ.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/20/2019)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/20/2019)
uplne znenie SZ.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 08/20/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/04/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/04/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/07/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/07/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/05/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/02/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/13/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/13/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/24/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/24/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/08/2014)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 09/08/2014)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 09/08/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/28/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/07/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/07/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/07/2014)
účt. záv. 2012
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/25/2013)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona
Type of document: Other document
  (Delivered: 03/12/2012)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
Type of document: Other document
  (Delivered: 03/12/2012)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 03/12/2012)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 03/12/2012)
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 03/12/2012)
Podpisový vzor konateľa
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/12/2012)
Podpisový vzor konateľa
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/12/2012)
Date of updating data in databases:  06/13/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person