Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Bratislava I
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sa Insert No.:  3602/B-Zbl

Business name: 
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
 
Registered seat: 
Panónska cesta 2
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
 
Identification number (IČO): 
35 937 874
 
Legal form: 
Joint-stock company
 
Date of entry: 
07/01/2005
 
Collection of documents: 
Podpisové vzory - MUDr. Svätopluk Hlavačka, Eva Sameková, Ing. Ján Krčula
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/23/2005)
Rozhodnutie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou č. 2591/2005/ÚDZS zo dňa 18.5.2005
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/23/2005)
Podpisový vzor - Bjarne Jorgen Slorup
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/25/2005)
Zápisnica z r.v.z.
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/25/2005)
Podpisový vzor - MUDr. Angelika Szalayová
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/26/2006)
Záznam z Mimoriadneho Valného Zhromaždenia zo dňa 29.09.2006
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/17/2006)
Podpisový vzor - RNDr. Miroslav Žilinek
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/14/2006)
Podpisový vzor - Ing. Anton Kováčik
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/26/2006)
Záznam z mimoriad. VZ z 8.9.2006
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/26/2006)
Výročná správa za rok 2005, Účtovná závierka za rok 2005, List nezávislého audítora o finančných výkazoch
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/22/2006)
Výročná správa za rok 2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/07/2007)
Rozhodnutie SK 91/000022/06 zo dňa 9.6.2006
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/22/2006)
Rozhodnutie č. ZP 91/000017/06 zo dňa 3.8.2006
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/22/2006)
Podpisový vzor - Ing. Ján Špaček
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/22/2006)
Podpisový vzor - Ing. Monika Baková
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/22/2006)
Záznam z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.9.2007
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/03/2007)
Záznam z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.2.2008
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/06/2008)
Vzdanie sa funkcie - Ing. Anton Kováčik
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/06/2008)
Podpisový vzor - JUDr. Zuzana Zvolenská
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/06/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 29.06.2009
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/09/2009)
notárska zápisnica z 20.10.2005
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/20/2005)
Notárska zápisnica N 367/05, Nz 2908/06, NCRls 2875/06
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 01/26/2006)
Notárska zápisnica N 80/2006, Nz 8129/2006, NCR1s 8089/2006 z 2.3.2006
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/14/2006)
Notárska zápisnica N 362/06, Nz 24809/06, NCRls 24767/06 zo dňa 22.6.2006 - z mimoriadneho valného zhromaždenia
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/22/2006)
Podpisový vzor - Ing. Viktor Očkay zo dňa 27.06.2008
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/04/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 26.06.2008
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/04/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 05.06.2008
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/04/2008)
Notárska zápisnica - N 168/05, Nz 31751/05, NCRls 31280/05
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/25/2005)
Notárska zápisnica N 187/2009 Nz 54944/2009 NCRls 55583/2009 zo dňa 22.12.2009
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 12/23/2009)
Základna norma č. 1/5/2009 Stanovy a.s. to dňa 22.12.2009
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 12/23/2009)
Podpisový vzor - MUDr. Natália Račeková zo dňa 22.12.2009
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/23/2009)
Podpisový vzor - Ing. Martin Senčák zo dňa 22.12.2009
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/23/2009)
Zápisnica Riadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.4.2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/11/2009)
Stanovy účinné od 1.5.2009
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 05/11/2009)
Návrh zmluvy o zlúčení akciových spoločností uzavretá medzi Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s., a Spoločnou zdravotnou poisťovňou, a.s.
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 11/13/2009)
výročná správa za rok 2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/18/2008)
Výročná správa o hospodárení za rok 2008, súčasťou je aj účtovná závierka za rok 2008
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/15/2009)
Výročná správa 2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/29/2010)
Výročná správa ( ročná správa) 2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/29/2010)
Výročná správa za rok 2010
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/30/2011)
Výročná správa za rok 2011
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/21/2012)
účtovná závierka za rok 2012, výročná správa, správa audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/21/2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/05/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/05/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/08/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/08/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/22/2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/21/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/22/2014)
Dodatok č. 1 k rozhodnutie jediného spoločníka z 5.2.2013
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/13/2013)
Dodatok č. 1 k rozhodnutie jediného spoločníka z 23.1.2013
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/13/2013)
Výročná správa za rok 2013.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/08/2014)
Účtovná závierka za rok 2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/04/2008)
Účtovná závierka k 31.3.2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/20/2006)
Účtovná závierka k 30.9.2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/23/2005)
Začiatočná súvaha k 01.07.2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/23/2005)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/28/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/09/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Poznámky - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/09/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Poznámky - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/10/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Poznámky - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/12/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/13/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/14/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Poznámky - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/14/2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/01/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/10/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/07/2015)
Zápisnica.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/24/2015)
Zápisnica z Riadného valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 24.06.2010
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/29/2010)
Stanovy a.s. zo dňa 17.02.2010
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 02/23/2010)
Notárska zápisnica N 598/2010 Nz 57491/2010 NCRls 58146/2010 zo dňa 17.12.2010
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 12/20/2010)
Stanovy a.s. zo dňa 17.12.2010
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 12/20/2010)
Notárska zápisnica N 43/2010 Nz 5895/2010 NCRls 6015/2010 zo dňa 22.02.2010
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 02/23/2010)
Notárska zápisnica N 347/2010 Nz 38892/2010 NCRls 39507/2010 zo dňa 21.10.2010
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 10/27/2010)
Stanovy a.s. zo dňa 21.10.2010
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 10/27/2010)
Podpisové vzory - MUDr. Miroslav Džugan, MUDr. Marian Faktor, Ing. Jana Ježíková, Ing. Martin Barto, CSc. zo dňa 16.09.2010
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/28/2010)
Rozhodnutie zo dňa 24.10.2011
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/16/2011)
Notárska zápisnica N 269/2011 Nz 27222/2011 NCRls 27889/2011 zo dňa 25.07.2011
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 10/05/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.03.2011
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/01/2011)
Notárska zápisnica N 56/2011 Nz 11802/2011 NCRls 12093/2011 zo dňa 01.04.2011
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 04/01/2011)
Stanovy a.s. zo dňa 29.03.2011
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 04/01/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.04.2012
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 04/23/2012)
Podpisové vzory zo dňa 20.04.2012
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/23/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.01.2012
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/23/2012)
Notárska zápisnica N 116/2012 Nz 5397/2012 NCRls 5631/2012- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.02.2012
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/23/2012)
Stanovy a.s. zo dňa 15.02.2012
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 02/23/2012)
Stanovy a.s. zo dňa 22.05.2012
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 05/25/2012)
Notárska zápisnica N 220/2012 Nz 18466/2012 NCRls 18874/2012 zo dňa 24.05.2012
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 05/25/2012)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/26/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Poznámky.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/26/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Poznámky.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/26/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/04/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/04/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Poznámky.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/05/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Poznámky.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/05/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/05/2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/16/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/17/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/20/2016)
Stanovy-úplné znenie.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 07/20/2016)
Rozhodnutie.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/01/2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/15/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/16/2016)
Stanovy.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 11/16/2016)
Notárska zápisnica N 2220/2016, zo dňa 22.11.2016 - Rozhodnutie jediného akcionára
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/05/2016)
Stanovy zo dňa 22.11.2016
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/05/2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/31/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/31/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Poznámky.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/31/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Poznámky.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/31/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/27/2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/09/2017)
Rozhodnutie jediného akcionára.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/04/2017)
Stanovy-úplné znenie.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 07/04/2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/08/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/08/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Poznámky.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/08/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Poznámky.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/08/2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/08/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/08/2018)
Notárska zápisnica N 76/2005, Nz 12289/2005, NCRls 12160/2005
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 05/23/2005)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/02/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/02/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Poznámky
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/02/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Poznámky
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/02/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/21/2019)
Výročná správa za rok 2018
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/30/2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Poznámky
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/02/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/02/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Poznámky
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/02/2020)
Rozhodnutie jediného akcionára.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/02/2020)
Stanovy.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 06/02/2020)
Rozhodnutie jediného akcionára.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/12/2020)
Stanovy.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 06/12/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/25/2020)
Výročná správa za rok 2019
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/30/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/05/2020)
Záznam z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 4.8.2006
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/22/2006)
Rozhodnutie ZP 91/000018/06 zo dňa 3.8.2006
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/22/2006)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/25/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Poznámky
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/25/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/25/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Poznámky
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/25/2021)
Notárska zápisnica N 269/2011 Nz 27222/2011 NCRls 27889/2011 zo dňa 27.07.2011, Stanovy a.s.
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 08/05/2011)
Zápisnica z Mimariadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 10.09.2010
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/28/2010)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/23/2021)
Výročná správa za rok 2020
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/24/2021)
Rozhodnutie jediného akcionára.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/10/2021)
Úplne znenie stanov.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 08/10/2021)
4.2- Rozhodnutie jediného akcionára_1_4_2020_koniec podpredsedu a menovanie predsedu PD.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/03/2021)
3.2- Rozhodnutie jediného akcionára_26_03_2020_odvolanie GR.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/03/2021)
2.3-List na OR-čestné vyhlásenie dozorna rada zanik.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/03/2021)
1.3 Podpisový vzor.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/03/2021)
4.2 Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.05.2020.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/03/2021)
3.3 Podpisový vzor Kováčik.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/03/2021)
2.3 Podpisový vzor Havelková.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/03/2021)
1.3 Podpisový vzor Strapko.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/03/2021)
1.2Vzdanie sa funkcie predsedu dozornej rady.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/03/2021)
1.2 rozhodnutie akcionara vymaz dozorna rada.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/03/2021)
1.1- Vymenovanie člena a predsedníčky DR.asice
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 11/03/2021)
1.2 rozhodnutie jediného akcionára.pdf.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/03/2021)
2.3-List na OR-čestné vyhlásenie dozorna rada zanik.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/03/2021)
1.2 cestne vyhlasenie vklad člena DR.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/03/2021)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/26/2022)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/26/2022)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/26/2022)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/26/2022)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/26/2022)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/26/2022)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/26/2022)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/26/2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/26/2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Poznámky - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/01/2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/01/2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/01/2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Poznámky - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/01/2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1 - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/10/2022)
Listina.asice stanovy
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 06/15/2022)
1.2 Poverenie_Ingrid_Kolaříková.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/15/2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1 - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/21/2022)
Výročná správa za rok 2021 - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/21/2022)
Date of updating data in databases:  07/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person