Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the City Court Bratislava III
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sr Insert No.:  1931/B-Zbl

Business name: 
GLOBERG:Digital, k. s.
 
Registered seat: 
Černyševského 48
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
 
Identification number (IČO): 
53 766 750
 
Legal form: 
Limited partnership
 
Date of entry: 
05/12/2021
 
Collection of documents: 
zapisnica.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/26/2021)
Spoločenská zmluva.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 05/06/2021)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 05/06/2021)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, ak bol vklad alebo časť vkladu splatená pred zápisom spoločnosti do obchodného registra.asice
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 05/06/2021)
podpisový vzor.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/06/2021)
Date of updating data in databases:  07/11/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person