Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the City Court Košice
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  52126/V-Zbl

Business name: 
DMR21 s.r.o.
 
Registered seat: 
Branisková 1228/10
Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
 
Identification number (IČO): 
53 911 407
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
08/05/2021
 
Collection of documents: 
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/17/2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/17/2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/28/2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/28/2022)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.asice
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 10/29/2021)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 10/29/2021)
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/29/2021)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/29/2021)
Prezenčná listina.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 10/29/2021)
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 08/04/2021)
Dodatok č. 1. - Úplné znenie Spoločenskej zmluvy o založení obchodnej spoločnosti.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 08/04/2021)
Dodatok č. 2 - Úplné znenie Spoločenskej zmluvy.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 08/04/2021)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 08/04/2021)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/04/2021)
Prezenčná listina z VZ.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/04/2021)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/04/2021)
Prezenčná listina z VZ.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/04/2021)
Vyhlásenie správcu vkladov.asice
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 08/04/2021)
Listina o ustanovení do funkcie a podpisový vzor - Marina De Furia.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/04/2021)
Listina o ustanovení do funkcie a podpisový vzor - Róbert Mikita.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/04/2021)
Date of updating data in databases:  02/29/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person