Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the City Court Košice
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  53332/V-Zbl

Business name: 
MERLOV s. r. o.
 
Registered seat: 
Hrnčiarska 2094/36
Rožňava 048 01
 
Identification number (IČO): 
54 369 070
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
01/22/2022
 
Collection of documents: 
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/03/2024)
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/03/2024)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/28/2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/28/2023)
Dodatok č. 2 k SZ.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/06/2023)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 03/06/2023)
Zápisnica z MVZ.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/06/2023)
Osvedčenie - 02.03.2023.asice
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 03/06/2023)
Rozhodnutie OÚ Košice.asice
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 03/06/2023)
Licencia.asice
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 03/06/2023)
Dodatok č. 1 k SZ.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/17/2023)
Úplné znenie SZ.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 01/17/2023)
Vyhlásenie správcu vkladu.asice
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 01/17/2023)
Zápisnica z MVZ.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/17/2023)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 03/01/2022)
Zápisnica z valného zhromaždenia.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/01/2022)
Vyhlásenie konateľa - podpisový vzor.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/01/2022)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 01/21/2022)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 01/21/2022)
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 01/21/2022)
Vyhlásenia konateľov - podpisové vzory 2x.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/21/2022)
Date of updating data in databases:  07/18/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person